Gouden Woorden

Het aantal gouden woorden zijn er vijf. In een wereld waarin een vijfjarenplan achterhaald is, waarin snelheid en “agility” het nieuwe normaal is, ben je in een “conflict” met je baas, vrouw, partner en weet je even geen raad. Je hebt je jaarplan voorbereid na twee aanpassingen en je wilt een stap voorwaarts maken. Dan ontdek je tijdens de presentatie de weerstanden die opgeroepen worden. De vele vragen die gesteld worden, waarop je met steeds minder geduld antwoorden geeft. Je hebt je voorbereid. Je irritatie neemt toe. Snappen ze het nou echt niet? De vijf gouden woorden zijn:

Daar zit wel wat in.
Gouden woorden

 

Deze woorden maken dat er weer lucht komt. Het maakt een conflict vloeiender, waarmee er weer wat kan stromen. Je zit in een proces waarin bevroren weer vloeibaar kan worden zonder rigide te zijn. Je bent helemaal niet terug bij af, maar je neemt de angel weg. Een conflict krijgt een andere dimensie. Je accepteert dat een ander zijn eigen overtuigingen en ideeën heeft. Je kunt de ander niet veranderen, wel jezelf. Als je dat laatste als uitgangspunt neemt valt er een druk van je af. Je zult zien dat daarmee de vooruitgang geboekt gaat worden, met draagkracht, geloof en vertrouwen.
Experimenteer met deze woorden, laat ze hun waarde bewijzen door de feedback van diegene waarmee je een conflict hebt.

Herkenbaar? Gebruik de gouden woorden! Vertel me wat het je oplevert via contact

Pijnlijke beslissing

Wat me het meest opvalt in het proces van een pijnlijke beslissing waarin een familielid aan het einde van haar leven zit, is de onmacht om je eigen plan te trekken. Dit demente familielid woonachtig in een verzorgingstehuis is al lang wilsonbekwaam. Familieleden zijn het oneens over de “waardigheid” waarin je je laatste fase van je leven ingaat. Op deze non consensus binnen de familie bepaalt de arts. De arts beslist.

pijnlijke beslissing

In mijn praktijk hoor ik vaak dat bij het aanvaarden van de nieuwe uitdaging en de kennismaking met de rest van de organisatie, er al een gevoel kan ontstaan van geen klik met de meerdere. Ook al hoor ik altijd een “gerationaliseerde” versie achteraf, het is voor beide partijen een pijnlijke beslissing om het dienstverband te beëindigen. Hieronder vijf zaken die je kunt doen om dit te voorkomen:
1. Blijf bij je zelf; je hebt de kwaliteiten waarmee je jouw loopbaan hebt ontwikkeld. Vanuit deze kracht mag je dan ook het geloof in jezelf blijven houden
2. Bespreek je gevoel; het is helder dat je idee over de discrepantie van de waardering van je kunnen in de organisatie niet van een persoon af kan hangen. Laat duidelijk merken dat je er over wilt praten met diegene die jouw kwaliteiten minder waardeert
3. Blijf in controle; wees actief in het benaderen van de juiste personen in je organisatie. Wacht niet af tot het je overkomt. Je bent niet wilsonbekwaam en je bent je regisseur van je loopbaan.
4. Wees vasthoudend; laat je niet “afschepen” met dat we dat wel gaan bespreken. Maak duidelijk dat het van groot belang is dat je met een goed gevoel op je werkplek zit.
5. Neem een besluit; uiteindelijk kan het zo uitpakken dat het onvermijdelijk is dat er afscheid genomen wordt. Zorg dat je goede adviseurs inzet die je proces van afscheid begeleiden.

Zoals het leven uiteindelijk mag eindigen, zal dat ook voor je loopbaan bij die ene werkgever zijn. Het is niet het einde van je loopbaan. We leven in een tijd waarin “waardigheid” van afscheid nemen betekent dat je zoveel mogelijk het heft in eigen hand kunt nemen. Mijn familielid mag zich omringt zien met familieleden (die het niet altijd met elkaar eens zijn), jij kunt je laten omringen door mensen die je vertrouwt in je proces van een pijnlijke beslissing. Heb je dat al eens doorgemaakt in je loopbaan?

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

We willen je graag in onze organisatie behouden, laten we een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opstellen. Het opstellen van een POP is een instrument waarmee een organisatie een medewerker kan behouden. In een POP plannen we een traject dat precies aangeeft welke opleidingen er wanneer gevolgd gaan worden. Er zit een budget aan vastgekoppeld dat voor je wordt vrijgemaakt. Er zitten ook “leer”-doelstellingen aan vast. Een veranderingstraject dat gepland is. Het is in sommige gevallen voorbehouden aan de extra getalenteerden in een organisatie. Een POP drukt wel de maakbaarheid uit van de ontwikkeling van een mens in een organisatie. En daar wringt het. Ontwikkeling , of verandering van een mens is niet maakbaar, echter een gevolg van de toegang die je tot jezelf krijgt in de loop van de tijd. Middels reflectie leer je beter toegang krijgen tot jezelf, waardoor verandering een gevolg is.

POP

Daniel Ofman beschrijft drie werelden in zijn korte “integrale leiderschap” introductiefilm (klik hier):
1. De “het” wereld, de wereld van plannen, beheersen, feitelijke kennis en het bedrijven van wetenschap
2. De “wij” wereld, de wereld van relaties en hoe we ons verhouden tot de ander, waarbij de verandering als gevolg van deze relaties zich ontwikkelt.
3. De “ik” wereld, de wereld van intuïtie, je binnen wereld, je gevoel , wat raakt je, waar gaan je ogen van glinsteren?

Deze “werelden” of “bronnen”van inhoud bestaan in ons allemaal. Het onderscheiden van deze drie werelden, maakt dat we ze alle drie respecteren. Daar schort het nog wel eens aan in de wereld van de zaken. Je wordt uitgelachen als je na een vergadering een vraag stelt aan de aanwezigen: Hoe voelt dit? (Wat drijft je?). Het is uiteindelijk de verbinding met de bovengenoemde drie werelden die maakt dat je tot duurzame resultaten komt.

Een persoonlijk ontwikkelplan (POP) is een contradictio in terminis. De gewenst verandering die een POP mag voorbereiden, of opzetten is niet te vatten in een plan, maar in een zoektocht naar reflectie over jezelf. Leer je “hart” kennen door te werken aan je ontwikkeling, Leef en Leer! Heb jij een POP? Wil je daar met me over spreken? Voel je vrij contact op te nemen!

Future Pacing

Ongemerkt doen we allemaal aan “Future Pacing”. We kennen de term misschien niet. Future Pacing is een techniek die de toekomst vormt vanuit het hedendaagse. We vormen ons allemaal een beeld van de “werkelijkheid”. Hoe we ons voelen, gedragen, handelen, tot wie we ons aangetrokken voelen, wie of wat ons aantrekt zijn “producten” van onze overtuigingen en gestelde zekerheden.

Future-Pacing
Future Pacing als techniek gebruik ik om kandidaten mee te nemen naar hun toekomstige werkomgeving. De bestaande situatie, de huidige baan voldoet niet volledig. Hoe breng je dat nou het beste onder woorden? Future Pacing werkt in mijn praktijk het beste met kandidaten met een vak volwassenheid. Je kunt je voorstellen hoe het was in je eerste baan. Alles is nieuw en je hebt nog geen idee hoe je talenten en je liefde voor het vak uiteindelijk uitpakken. In een gesprek binnen de 5-point methodologie laat ik de vak volwassen kandidaat zijn eigen baan creëren. Veel banen binnen organisaties ontstaan overigens door dat de medewerkers zelf “vorm” geven aan de interne veranderingen. Je baan is meer dan de functie-inhoudelijke aspecten, daarom neem ik je ook mee naar de omgeving waarin je het beste tot jezelf komt. (meer weten over de 5–point methode?)

In interviews spreek ik dus met vak volwassen “masters of subject” die wel goed weten wat ze kunnen. De vraag “wat wil je later worden” is eigenlijk van minder belang dan de vraag: Wat houd je tegen? Welke overtuigingen heb jij al in je “systeem” gebouwd om te voorkomen dat je naar je droom omgeving reikt? Wat houd je tegen om dit te bespreken met iemand in de organisatie waar je nu al werkt? Het is soms heel verfrissend om deze overtuigingen bij mensen aan de oppervlakte te krijgen. Niet om ze te weerspreken, maar om ze bewust te maken met welke overtuigingen ze zichzelf vastzetten.

Future Pacing doen we allemaal, zo nu en dan. Het is nuttig in de komend tijd waarin “uitkoop” regelingen wettelijk worden aangepast in “mogelijkheden benutten” binnen of buiten de huidige organisatie waarin je werkt. Ik werk graag met je mee! Interesse? Laat het me weten!

Concurrentie verslaan

Hoe ga je om met het feit dat er meerdere concurrenten zijn voor die vacature? Je bent in de één na laatste ronde met nog drie andere kandidaten over. Hoe kun je de concurrentie verslaan? Of waarom krijg je niet de door jou begeerde positie binnen de organisatie? Wat doe je?

concurrentie verslaanHieronder zes tips die je kunnen helpen:

1. Dof jezelf op: Is het werkelijk nodig om je druk te maken over de concurrentie met als gevolg dat je de voorwaarden bij voorbaat al wat mindert? Onderzoek of je zorgen werkelijk hout snijden. Bedenk welke vaardigheden jij meebrengt in tegenstelling tot de concurrentie.
2. Begrijp je eigen doelstellingen en die van hen: maak een lijst wat je wilt behalen in je onderhandeling en waarom. Zo weet je voor jezelf wanneer de onderhandeling over de voorwaarden binnen acceptabele grenzen liggen. Cruciaal is natuurlijk om te weten welke doelstellingen, uitdagingen er bestaan bij de organisatie, zodat je hun “probleem” op weet te lossen.
3. Bereid je voor, voorbereiding en voorbereiding: Maak scenario’s waarin je met creatieve oplossingen kunt komen voor uitgangspunten die je opgeworpen krijgt. Als je een aanbod krijgt voor bedrag X, kun jij terugkoppelen dat dezelfde job reeds voor bedrag Y eerder is aangeboden. Voorbereiding geeft je meer informatie die ervoor zorgt dat je meer krijgt van wat je wilt.
4. Luister en stel vragen: met luisteren groeit vertrouwen. Stel vragen die de ander hun positie moet laten verdedigen. Als je baas zegt dat het profiel van de manager van het door jou begeerde project niet op jou lijkt, vraag je: “Welke persoon zou dan wel passen?”
5. Blijf kalm: Voorkom dat je hetzelfde gedrag vertoont als de concurrent. Laat je niet verleiden om bijv. ook negatief te zijn, maar focus op je doelstellingen en zorg dat je daar je juiste strategie voor kiest.
6. Blijf flexibel: Zorg dat je het gehele terrein kent, in de plaats van de ene weg naar je doel. Zo blijf je alert. Flexibiliteit in je bewegingen naar je doel zorgt er voor dat je het haalt terwijl je de concurrent het gevoel geeft dat hij heeft gewonnen.

Het blijft erop aan komen dat je je huiswerk goed doet en ook je waarde kent! Heb je een gevoel dat je op dit moment je concurrent niet kunt verslaan? Kun je wat hulp gebruiken? Laat het me weten via  www.bureauboeren.nl/diensten

Voorwaarts Falen

De afgelopen anderhalf jaar heb ik professioneel een zeer steile leercurve gemaakt. Sinds ik zelfstandig ondernemer (ZZP’r) ben en de keuze heb gemaakt om mijn passie te volgen, heb ik veel geleerd over mezelf en de relatie met de (zakelijke) buitenwereld. Ik heb dingen gedaan die ik voorheen niet voor mogelijk zou hebben gehouden. De grootste verandering voor mij is de erkenning dat ik op vele fronten heb gefaald, voorwaarts gefaald wel te verstaan. Hieronder een vijftal manieren om voorwaarts te falen uit mijn praktijk.

voorwaarts falen

1. Mindset; met je KvK nummer ben je nog geen ondernemer. Ondernemerschap begint helemaal aan het begin. Je zult volharding nodig hebben om “in lijn” te blijven. Daarnaast heb ik ook grote fouten gemaakt in een hele korte periode. Die brengen me buiten mijn “comfort-zone”, de zogenoemde ”learning zone”.
2. Doelstellingen; 90% van de business is doelstellingen zetten, 10% is je afvragen hoe je die bereikt. Uiteindelijk is een financiële afspraak met je zelf een belangrijke drijfveer om je waarde te bepalen. Maar ook de zaken die je afleiden, of onderbreken in het behalen van je doelstellingen zijn legio (mails, facebook etc.) waardoor je kostbare tijd van een dag niet besteedt aan je doelstellingen.
3. Strategie; Ik meende dankzij mijn 25 jaren binnen FMCG al een groot aantal vrienden te hebben, die als ambassadeur (actieve referenten) mijn business een boost zouden geven. Je ontdekt dat je strategie van je nieuwe business vanaf het begin opgestart wordt.
4. Plan; als je niet begint, kun je ook geen plan hebben. Ik leef met veronderstellingen, waardoor ik onvoldoende bewust was dat vragen stellen, open staan voor ideeën van klanten, een belangrijke impuls kan geven voor je business. Discipline is een woord waaraan ik gehecht ben geraakt en systematiseren. Ik vergeet ook niet dat ik plezier maak!
5. Uitvoering; De d en de dt, of de typo in het algemeen. Het gaat om te voorkomen dat je let op de fouten die je maakt in je teksten van je mailing. Daar kan onnodig veel tijd in gaan zitten, waardoor je tot niets komt. Zet door, maak fouten en schaam je achteraf voor die fouten om het beter te doen in de uitvoering de volgende keer.

Ik besef dat ik er nog lang niet ben als ondernemer. Mijn ondernemerschap heeft me doen beseffen dat deze periode van “voorwaarts falen” geen schande is. Overigens ben ik me ervan bewust dat het vermogen om continu te blijven leren van je klanten, een van de potentiële succesdrivers is voor de mijn business. Doorzetten, verbeteren, nooit tevreden zijn en bereid zijn tot uiterste te gaan voor je klant. In mijn geval zowel kandidaat als opdrachtgever doen me voorwaarts falen!

5 gezichtspunten op werk

Grote kans dat je niet “op je werk” zit als je dit leest. Grote kans dat je rond 9.00 – 9.30 uur bent begonnen met “werken”. Wellicht dat je voordat je “op je werk” arriveert voorheen een uur lang “onderweg” bent geweest. Wat is normaal in deze periode en wat is er om je druk over te maken? Hieronder geef ik je vijf gezichtspunten op werk.

Van veel gedrag en overtuigingen in je dagelijkse leven ben je niet bewust. Nadenken over alles is ook niet te doen. In het boek “Je nieuwe leven” van Saskia Langenberg met als ondertitel Van oude gewoontes naar het nieuwe werken, wordt op een “zelf doe”- wijze je een spiegel voorgehouden. Check: www.jenieuwewerkleven.nl
onderweg naar werk

Hieronder geef ik vijf stappen die een verandering kunnen inzetten naar je kijk op je werkleven:
1. Van “Ik doe wat mijn baas zegt” naar “Ik geef mijn werk zelf vorm”. Je spreekt zelf met je leidinggevende je doelen af, en spreekt af wanneer je die oplevert. Je geeft vorm aan persoonlijk ondernemerschap door in overleg te treden omtrent output en tijdstippen.
2. Van “Ik ben werknemer” naar “Ik ben persoonlijk ondernemer”. In de eerste frase als werknemer, neem je letterlijk werk aan. Een begrip dat stamt uit het industriële tijdperk dat we in Europa grotendeels achter ons hebben gelaten. Werk anno 2020 vraagt om je kennis en ideeën in te zetten.
3. Van “werken doe ik van 9 tot 5” naar “Ik doe de dingen op het tijdstip dat het me het beste past”. Ik schrijf deze blog op een zondagmiddag, in de wetenschap dat ik morgen een volle agenda heb en de blog morgen wil plaatsen. Ik heb een zekere output afgesproken (evt. met een leidinggevende) en bepaal zelf wanneer ik ervoor zorg dat die output ontwikkeld wordt.
4. Van “ik ga elke dag naar kantoor” naar “Ik ga naar de plek die me het beste past”. Ongetwijfeld heb je meer “werkplekken” dan alleen je kantoor. In de gym, in een kantoor van een opdrachtgever of agency die iets voor je maakt. Wat dacht je van je auto waar je waarschijnlijk ook wel eens vandaan belt.
5. Van “de schoorsteen moet roken” naar “werk is een belangrijk deel van mijn leven”. In de eerste frase lijkt werk op een noodzakelijk kwaad. Het lijkt wel of je werk niet bij je leven past. Als je dat zo voelt, zou ik beginnen met het boek van Langenberg te kopen!

Ongetwijfeld ontdek je bij jezelf dat werk en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en steeds meer hybride vormen krijgt. Je zakelijk mails ontvangen op je privé mobiel is daar een teken van. Om daar beter mee om te leren gaan, is het van belang bovenstaande 5 gezichtspunten op werk tot je door te laten dringen. Gebruik de komende periode om jezelf af te vragen hoe je 2020 wilt invullen in werk en leven. Neem contact op als er iets wringt!

Drie factoren van groei

Aan het begin van mijn loopbaan heb ik de beste herinneringen. Ik was samen met twee collega’s verantwoordelijk voor het Key Account Management onder leiding van een gepassioneerd leider. Deze verkoopleider wist dat de talenten die we bezaten elkaar aanvulden. Zo kijk ik terug op een periode van ambitie, gedrevenheid en doorzetten. Een periode waarin ik ben gegroeid. Welke groeifactoren zijn belangrijk om mensen die er toe doen te onderscheiden van de rest?

Factor van groei: volharding

Factor van groei: volharding

De momenten waarvan je achteraf “schittering in de ogen” krijgt in een loopbaan kunnen belangrijke momenten voor je groei geweest zijn. Uit eigen ervaring en uit vele gesprekken met mensen die er toe doen zijn drie elementen belangrijk voor de groeifactor:
1. Eigenaarschap
Je bent zelf eigenaar geweest van je resultaten en mogelijk dus ook van je falen. Je hebt geleerd en weet dus hoe je in de toekomst dingen anders of beter kunt doen.
2. Creëren van een omgeving
Je krijgt het vertrouwen, en creëert dus zelf een omgeving waarin je van je fouten mag leren. Je fouten bespreekbaar zijn en leiden tot verbeteringen.
3. Veerkracht of Taaiheid
Hierin zie je de bereidheid en de ambitie om je doel te halen. De drie D’s van Desire, Dedication en Determination spelen hier een belangrijke rol. Volharden en doorzetten.

Met deze momenten bouw je aan groei en meer zelfkennis. Mensen die er toe doen bereiken dankzij hun groei in zelfkennis meer in hun loopbaan of persoonlijke leven.

Dan nog kan er een situatie ontstaan waarin je bijdrage aan de missie van de organisatie onvoldoende is. Dat betekent dus ook dat er mensen die er toe doen afvallen, omdat ze die bijdrage niet meer kunnen of willen leveren. Dat kan een bewust proces zijn, of iets wat al een tijdje op de achtergrond speelt. Dan kan blijken dat het bericht om afscheid te nemen als een bevrijding komt. Een bevrijding om ergens anders verder aan je groei te kunnen werken. Met dezelfde drie factoren van groei.

Ken jij ook momenten van “schittering in je ogen” in je loopbaan? Deel ze met mij!

Afbeeldingen zijn eigendom van “Gewoon aan de slag”

Wie bewonder jij?

Je ontdekt soms dat je geraakt wordt door een persoon. Als je de vraag gesteld krijgt wie jij bewondert sta je even stil bij wanneer je geraakt bent door een ander. Dat kan zijn door wat hij zegt en doet, of hoe hij het zegt, en meestal een combinatie van beiden. Je raakt geïnteresseerd in zijn beelden, overtuigingen en voelt een verwantschap waarin je zelf groeit. Je bent geraakt en voelt wat. Dé combinatie die uiteindelijk betekenis geeft voor jou.

Welke 10 personen bewonder jij? Kun je dan geen enkele naam noemen? Of heb je er twee? Spelen je vader en/of moeder een rol in je lijstje? Het is een vraag die wat over jezelf kan zeggen.
Hero

Op LinkedIn heb je een interessante categorie “following”, waarbij je kunt aangeven wie je beïnvloeders zijn. Dit kan wat zeggen over jezelf. Heb je er überhaupt iets ingevuld?

Maakt het wat uit of ik bewonderaars heb of niet? Jazeker! Het geeft aan met wie je een verbond voelt die je zover brengt om die als beïnvloeder te bestempelen. Ik heb een aantal beïnvloeders (curatoren) waardoor ik mijn gedrag daadwerkelijk laat leiden . Dat kan de VPRO gids ranking van de film op TV zijn, tot J-P Geelen in de Volkskrant die een boek bespreekt en laat ik het in dit verband niet hebben over mijn vrouw. Ik koop een boek en ik kijk TV gericht met een advies van hen, omdat ik tot nu toe nog weinig keren ben teleurgesteld in het advies.

Nou heeft een curator wel een andere rol dan een persoon waarvan je vindt dat je hem bewondert. Bewondering voor iemand gaat verder dan een persoon die je een zekere autoriteit toedicht, waardoor je de adviezen opvolgt. Uiteindelijk komt het erop neer dat je zelf bewust bent voor wie je een bewondering koestert en wat dat zegt over jou. Mijn voorbeelden zeggen indirect wat over mezelf (VPRO-gids/Volkskrant) en door wie ik me laat beïnvloeden. Dat geldt ook voor een profiel op LinkedIn waarin je de beïnvloeders hebt ingevuld.

Heb jij al een lijstje bewonderaars? Denk er eens over na!

Wat drijft je?

Het is niet altijd makkelijk om met veel “vlieguren” in het leven, geconfronteerd te worden met de vraag: wat drijft je? Je bent toch al jaren goed bezig en doet wat er moet gebeuren. Waarom zou je jezelf dan deze vraag (laten) stellen?

Dit onderwerp is van te groot belang om onbesproken te laten. De vraag maakt dan ook onderdeel uit van een interview die ik met een kandidaat heb. Het volgt uit hoe je het werkzame leven hebt ingevuld en vooral waarom je sommige keuzes hebt gemaakt. Vanuit je eigen ik, je identiteit rolt vanzelf je invulling van je leven. Authenticiteit is daarin een groot en veelvuldig misbruikt begrip. Ik wil de vertaling maken naar je werkzame leven, als onderdeel van jezelf.

Klinkt dit allemaal te zweverig? Nou, dan wordt het toch eens tijd om bij jezelf te rade te gaan. Niet elke dag, maar zeker eens in de drie jaar. Ik ben een verbinder. Een mens dat uitgaat van harmonie en balans. In een wereld waarin er voldoende aanleiding is om de harmonie verstoort te zien, raken we uit balans. Zo ook in je werk. Er zijn genoeg zaken die je uit balans kunnen brengen, en die niet groot genoeg zijn om je uit je baan te laten schieten. Tot op het moment dat je geen verbondenheid meer voelt, met je baan, met je collega’s of met de organisatie waar je voor werkt.
harmonie

Vraag eens aan je collega’s na een vergadering wat ze ervan vinden. Laat ze één woord gebruiken. Laat ze met een stift het woord op een white board zetten. En vraag welke emotie bij dat woord hoort. Bedenk zelf eens welk woord in een voortgangsgesprek met je baas naar boven komt. Geef je baas deze feedback en vertel welke emotie je daar bij hebt. Het zal je verbazen wat voor energie er weer kan gaan stromen. Wat let je om dit te doen?

Zijn er veel zaken die voorkomen dat je bovenstaande wilt doen, dan wordt het tijd om met mij te gaan praten. Ik zal je dan de vraag stellen wat jou drijft. En waarom je niet hebt gekozen om het lef te tonen in je huidige organisatie om de verbinding met jezelf aan te gaan. Je weet me te vinden!