Artikelen door Michael Boeren

In art of talent is de mens de sleutel

Tijdens een driedaagse art for talent tour in Copenhagen met een groep CHRO/People mensen uit verschillende industrieën, zijn de uitdagingen en onderwerpen van mensen goed boven water gekomen. We hebben onszelf uitgenodigd bij verschillende bedrijven in Denemarken. Denemarken staat wat betreft werk-leven balans en aanpak in the art of talent als vooruitstrevend te boek. Als […]

10 jaar in Werving en Selectie

  In juni 2024 is het zelfstandig ondernemerschap in de Werving & Selectie voor 10 jaar een feit. Na deze periode van 10 jaren mag terug gekeken worden. Mijn belangrijkste ervaringen en lessen zijn hieronder samengevat: Geloof in jezelf Met de start in Werving & Selectie ontdek ik een zeldzaam vertrouwen dat ik in deze […]

Hoe competenties en gezamenlijke definitie van succes weerbaarder maken

Wat maakt het dat een organisatie verstorende gebeurtenissen wel de baas kan en de andere niet? Een Oekraïne oorlog, een grondstoffen-aanvoer tekort, een klimaat crisis, een concurrent die met een innovatie komt of een COVID-crisis maakt dat er veel van organisaties gevraagd wordt. Wat maakt het dat deze externe gebeurtenissen waarop je geen controle hebt, […]

Leiderschap in een VUCA-wereld

De enige constante is de verandering; laat een van de gesprekspartners van mij vallen. Dat blijkt de rode draad te zijn van vele interviews waar de Volatile, Uncertain, Complex and Ambigious (VUCA) wereld ons in brengt. Wat vraagt dat van leiderschap? Daarover bestaat de overtuiging dat de “huidige” leiders onvoldoende instrumentarium hebben om hier mee […]

Wat onderscheid mij in mijn vak recruitment?

Na een intensief gesprek met een kandidaat die “in de markt” is, komen we op het vak recruitment. Ze haalt aan wat haar ervaringen zijn met de bureaus die ze heeft gesproken. Daarin voelt ze een gebrek aan aandacht voor haar. Dat meet ze af aan de tijd die haar wordt gegund om een beeld […]

Managing Paradoxen

De betekenis van werk in de moderne westerse maatschappij geeft aanleiding tot het managen van paradoxen. De recente gebeurtenissen leiden niet meer tot ambiguïteit. Ze dragen in zich een paradox waar de werkende mens mee om moet leren gaan. Covid als paradox De covid-crisis brengt veel eenzaamheid en beslotenheid van je “thuis”-omgeving. Daarnaast geeft het […]

Onboarding vereist aandacht

Met het verleiden van kandidaten voor een nieuwe werkomgeving is het werk niet gedaan. Juist in deze tijd waarin de vraag naar passende mensen groter is dan het aanbod, kun je niet om aandacht voor de onboarding heen. Ik loop er zelf tegenaan in onderstaande geval; Intake Ondanks een gedegen intake bij de opdrachtgever én […]

Nieuw Leiderschap

Tijdens een gesprek met een voorzitter van de RvC van een grote Retail organisatie komen we op nieuw leiderschap.  Mensen met nieuw leiderschap die er wat mee doen om de mensen in de onderneming bij elkaar te houden. Het valt niet mee om omzetten te draaien en alles door de “winkel” te jagen én de […]

Visie in executive search

  In onze werkwijze van HighTouch vinden we de visie over de gepresenteerde kandidaat van groot belang. De intake Met het vinden van executives in Agri/Food/Retail/FMCG in Europa laten we ons op de hoogte stellen van: De context van de vacature De stakeholders gerelateerd aan de vacature De specifieke inhoud en prioriteiten en Het mandaat van de […]

Omarmen van verschillen

In de strategische sessies voor ons Executive Search bedrijf komen we tot een conclusie dat het omarmen van onze verschillen één van de wezenlijke oorzaken van ons succes is. Het belang om deze verschillen dan ook daadwerkelijk tot uiting te brengen stuit op weerstand. Waarom? We zijn als mens allemaal geboren met kenmerken, eigenschappen die […]