In art of talent is de mens de sleutel

Tijdens een driedaagse art for talent tour in Copenhagen met een groep CHRO/People mensen uit verschillende industrieën, zijn de uitdagingen en onderwerpen van mensen goed boven water gekomen. We hebben onszelf uitgenodigd bij verschillende bedrijven in Denemarken. Denemarken staat wat betreft werk-leven balans en aanpak in the art of talent als vooruitstrevend te boek.

Als deelnemers hebben we zelf op vijf terreinen onze art for talent tour inhoud gegeven:

  1. De “war for talent”, waarin we zien dat deze strijd erger zal worden én op internationaal gebied tussen landen zal gaan plaatsvinden.
  2. Productiviteit én welbevinden in een hybride wereld; COVID heeft een blijvend effect op vanuit huis werken met alle gevolgen van dien, waaronder mentaal welbevinden.
  3. “Upskilling” en permanente educatie. Het leren “on the job” met de befaamde 70-20-10 regel zal moeilijker te organiseren zijn. Hiermee gaan we een groep mensen in het arbeidsproces verliezen.
  4. Purpose, cultuur en waarden; we mogen waken voor “polijsten” en “groenwassen” in de wereld waarin de jonge arbeidsmarkt betreders sceptischer zijn dan ooit.
  5. Diversiteit, Inclusie en “belonging”; Hierin zien we dat talenten over de wereld gelijk zijn verdeeld, de kansen om daar wat mee te doen zeker niet!

 

Met de inleiding bij Maersk vinden we direct de invloed van een Cyber-aanval én de COVID die de tweespalt tussen een technologische oplossing vinden én/of een gebruik maken van “best practices” in de wereld. De transportreus beseft dat de techniek zal voortgaan, én dat mensen de sleutel zullen blijven in besluitvorming! Werving vindt meer op “skills” plaats dan op het omarmen van de purpose of de waarden van het bedrijf.

In een paneldiscussie met een partner van Goodtalks en VP van ProWoc over Diversiteit en Inclusie (D&I) komt het concept “relative to opportunity” in beeld. Wat betekent dat je bij een sollicitatie meeneemt vanuit welke uitgangspositie de sollicitant tot deze ervaring voor de vacature is gekomen. Verder geven de panelleden duidelijk aan de D&I discussie stevig aan te zetten om bewustzijn te creëren en nieuwsgierig te maken, rekening houdend met de cultuur waarin je dit brengt.

Met een bezoek aan Oersted (Groene energie) vinden we als uitgangspunt dat waar je ter wereld ook voor dit bedrijf werkt je altijd een “safe haven” vindt inzake D&I-zaken. Pikant was dat hierin binnen de Poolse vestiging zaken in beeld kwamen die daarin discussie brachten.

Novo Nordisk geeft ons na een rondleiding en een inleiding in de geschiedenis van het bedrijf het belang van transparantie en gelijkwaardigheid als ankers in de cultuur. In de wereld van insuline is het van groot belang dat er een zerotolerance is in fouten in je product. Dit is volledig uitgeorganiseerd in Psychologische Veiligheid. Uitgebreid hebben we kennis genomen hoe zich dit concept laat organiseren met begrijpen, meten en verbeteren. Psychologische veiligheid is als beloonde kwetsbaarheid.

The art of talent-tour geeft de weerspiegeling van de huidige maatschappelijke uitdagingen in deze westerse wereld weer. De betekenis van technologie en data, met een steeds dapperder rol voor de mens als sleutel. Dat we ons daar van bewust blijven en aan blijven werken!

10 jaar in Werving en Selectie

 

In juni 2024 is het zelfstandig ondernemerschap in de Werving & Selectie voor 10 jaar een feit. Na deze periode van 10 jaren mag terug gekeken worden. Mijn belangrijkste ervaringen en lessen zijn hieronder samengevat:

  1. Geloof in jezelf

Met de start in Werving & Selectie ontdek ik een zeldzaam vertrouwen dat ik in deze “draai” wel mijn weg zal vinden. Dit vertrouwen is op de proef gesteld met vele maanden zonder inkomen, of afwijzingen, mislukte pitches en eenzaamheid. Door mezelf te blijven en eerlijk te blijven naar mezelf voelt deze loopbaan verandering als de  mooiste weg om te vervolgen. De eenzaamheid overwonnen met mijn zakelijke partnership van zeven mooie leerzame jaren met HighTouch. Om nu weer zelfstandig onder Bureau Boeren verder te gaan!

  1. Vasthoudendheid

Mijn ondernemerschap kenmerkt zich in een zekere eigenwijsheid die doorklinkt in vasthoudendheid. Ook me aan te passen aan de omstandigheden. Van belang is te weten waarom je wat wilt bereiken. De “hoe” is daarmee flexibel. Zicht blijven houden op dat punt op de horizon.

  1. Steun van “naasten”

In alle fasen van deze afgelopen tien jaar kon ik rekenen op de steun van mijn levenspartner. Ze is daarin heel belangrijk. We hielden rekening met scenario’s die ons noopte het huis te verkopen. Ook in perioden waarin het overzicht even uit beeld was werd de vraag om hulp beantwoord met steun. Durf hulp te vragen!

  1. Discipline

De afspraken die ik maak wil ik waarmaken. Vanuit mijn jaarlijks businessplan proberen vat te krijgen op deze VUCA*-wereld maakt daar onderdeel van uit.  Zowel kandidaten en opdrachtgevers kunnen op me rekenen. Gedisciplineerd werken als basis die me de flexibiliteit geven om wendbaar te blijven.

  1. Vertrouwen 

Als ondernemer van diensten is het onontbeerlijk om opgebouwd vertrouwen tot waarde te kunnen blijven brengen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard…. In de jaren kan ik groeien van “ticking the boxes” tot “trusted advisor” met een “local to local”, naar” local to Europe” reikwijdte. Dank aan eenieder die daaraan heeft bijgedragen!

 

SUPER!!!

competenties

Hoe competenties en gezamenlijke definitie van succes weerbaarder maken

Wat maakt het dat een organisatie verstorende gebeurtenissen wel de baas kan en de andere niet?
Een Oekraïne oorlog, een grondstoffen-aanvoer tekort, een klimaat crisis, een concurrent die met een innovatie komt of een COVID-crisis maakt dat er veel van organisaties gevraagd wordt. Wat maakt het dat deze externe gebeurtenissen waarop je geen controle hebt, in je voordeel kunnen uitpakken?

Wat is de definitie van “in je voordeel uitpakken” voor een organisatie?
Volgens een gelouterde Operations Directeur is op korte termijn altijd wel in kosten te snijden. Sterker nog, de operators zullen het wel even lekker vinden en de productieroutine hoeft daarvoor niet onderbroken of minder output te leveren. Op de langere termijn zullen de kosten reductie van invloed zijn op een aantal parameters die de klant uiteindelijk gaat merken. Hierdoor komen er klachten en moeten er weer noodverbandjes worden aangelegd.

definitie van succes

definitie van succes

Waarom doen we dan deze korte termijn ingrepen?
Wanneer er bij de aandeelhouder een andere definitie van succes leeft dan bij de medewerkers kan dat verstorend werken. De korte termijn optimalisatie levert inderdaad andere EBITDA-kencijfers. De productie kencijfers blijven op pijl en de klanten vertrouwen op hun kwaliteitsnorm. De “operational excellence” gedachte is die meer voor de lange termijn. In één keer goed-principe of omsteltijdreductie door betere S&OP maatregelen. Die investering in continu verbeteren van processen gaat niet binnen drie maanden wat opleveren.

En wat nou met de mensen?
Om het hoofd te kunnen bieden aan de externe gebeurtenissen die een organisatie altijd zullen blijven bestoken gaan we meer in scenario’s denken. Dat betekent dat je meer waarde gaat hechten aan mensen in je team die de passende competenties hebben om met de verstorende gebeurtenissen om te gaan. Samen met je team de definitie van succes bepalen waarbij je weet dat ze de competentie hebben om “tegen een stoot” te kunnen levert een grote bijdrage aan de weerbaarheid van de organisatie.

Je kunt altijd pech hebben, en een concurrent aanval is wat anders dan een klimaatcrisis. Samen met je team de definitie van succes bepalen en daarmee vooruit lopen op verstorende gebeurtenissen die invloed hebben op je business helpt zeker!