Feedback geven

In mijn groeiende business in executive search waarin gesprekken met kandidaten een belangrijke rol spelen, wordt soms de vraag gesteld om feedback te geven. Dat beschouw ik als een compliment omdat daarmee impliciet wordt aangegeven dat er een “vertrouwen” is ontstaan waarbij feedback geven een onderdeel is. Na het zien van een korte inleiding van Roos Vonk bedenk ik dat er vier motieven zijn voor feedback:

 1. Self-assessment: ik ken de kandidaat zo goed dat je van mij een eerlijke terugkoppeling krijgt, waarin ook de valkuilen én de positieve zaken aan bod komen
 2. Self-enhancement: ik benadruk de positieve kanten van mijn observatie over de kandidaat
 3. Self-clarification: ik bevestig de positieve beelden die de kandidaat al van zichzelf heeft en maak er een feest van zelfherkenning van in positieve zin
 4. Self-improvement: de terugkoppeling naar de kandidaat kent een lerend motief, zodat er zeker ook ontwikkelpunten aan bod komen in de feedback

Laten we voorop stellen dat ons EGO het meest warm loopt voor het “self-enhancement” motief. Gewoonweg omdat we op het moment dat we als mens (lees EGO) kritiek te horen krijgen allerlei “filters” aanzetten.

feedback-geven_2

Daarom is feedback geven en impact hebben een grote uitdaging. Je kunt impact hebben met je feedback door aan de knoppen te draaien van de vier bovengenoemde motieven. Start vanuit het motief van Self-enhancement. De ontvanger van feedback (EGO) voelt zich fijn en stelt zich open. De mens zal nu de stap naar self-improvement (zelfverbeteringsbril) in de plaats van de EGO-bril in kunnen zetten. Daarmee is de kans groot dat de feedback aankomt.

In het zetten van verdere stap in je loopbaan zul je groot mogen denken, en klein doen. In de feedback mag ik het grote plan en de samenhang voor de toekomst schilderen. Uiteindelijk zal de kandidaat zelf met kleine stappen de obstakels die de kandidaat heeft zelf overwinnen.

Ja, dit feedback geven kost tijd in voorbereiding en in eerste instantie ook in de feitelijke ontmoeting waarin de kandidaat de feedback gegeven wordt. Uiteindelijk zal een opvolging veel efficiënter zijn omdat je de kleine stappen daadwerkelijk kunnen worden besproken.

Hoe kunnen we jou helpen in je loopbaan? Reageer via deze link voor een ontmoeting.

Wat kun je leren van fouten maken?

“Het leek toch zo’n goed idee!” is de kern van fouten maken en uiteindelijk oprechte wijsheid. Het impliceert namelijk dat we onze gedachten kunnen herinneren en daarover kunnen nadenken, over hoe het toen scheen te zijn, waarom het zo verleidelijk leek en vervolgens over wat er misging. Ik weet niet welk ander “soort” op onze planeet rondloopt die die gedachte ook kan hebben. De reflex van die dieren hebben om bijvoorbeeld het schrikdraad te vermijden (B.F. Skinner) hebben de behavioristen benoemd als bekrachtigingsleren. Wetenschapper Feynman maakt in zijn lezing in 1974 al duidelijk hoe wetenschap en fouten maken zich verhouden!

fouten-maken_1

Hoe is het gesteld met fouten maken in organisaties? Hoe ben ik in mijn loopbaan “geconditioneerd” om geen fouten te maken? Wat gebeurt er als je een “fout ”maakt?

Binnen organisaties wordt steeds meer waarde gehecht aan “experimenteren”, zolang het maar in een uithoekje van de organisatie is. Bedrijven imiteren zelfs een “garage” als “playground” waarin lustig geëxperimenteerd mag worden en fouten gemaakt mogen worden. Daarmee scheiden ze dit proces af van het reguliere proces. De vraag is of dit bijdraagt aan beter ondernemen.

Ik heb in mijn loopbaan fouten gemaakt en maak nog steeds fouten. Ik onderneem in projecten waarbij ik me achteraf afvraag wat het me heeft gebracht en wat ik de volgende keer beter zal doen. Dat brengt me op de reactie bij het maken van fouten. De natuurlijke reactie is schaamte en woede (ik ben nooit zo kwaad als wanneer ik kwaad ben op mezelf). Ik moet mijn best doen om zulke emotionele reacties te overwinnen.

In fouten maken zit wel een nuance. Stomme fouten corrigeren is niet leuk. Je moet wel een fout maken die de moeite waard is om te corrigeren. Iets origineels waar je gelijk in kunt hebben, iets wat je uitdaagt om over te denken. Bij deze waardevolle fouten is het de moeite om te leren diep door te ademen, je kiezen op elkaar te zetten en vervolgens zo genadeloos en objectief mogelijk als je maar kunt opbrengen je herinneringen aan de fout onderzoeken.

En wat geeft het een voldoening bij anderen om van je te horen: “Ai, volgens mij heb je gelijk. Ik heb me vast vergist”. Dat hoort ook bij fouten maken. Maak jij nog voldoende fouten? Neem contact op!

Drie belangrijkste redenen van een Jobswitch

Tijdens een bijeenkomst met gastsprekers van LinkedIn komen de drie belangrijkste redenen voor een jobswitch aan de orde. Er kunnen veel redenen zijn om over te stappen naar een andere partij. Interessant vind ik het uitgangspunt dat je niet weg hoeft. Je hebt het goed naar je zin in je huidige baan. Waarom zou je dan toch de stap nemen? Heb je daar zelf wel eens over nagedacht?

jobswitch

Voor de hand liggende factoren zullen zijn, salaris of een grotere auto. Meer waardering ook in immateriële zin komt naar voren. Nee, de drie belangrijkste redenen voor een jobswitch volgens LinkedIn (bron) zijn:

 1. Impact; de mogelijkheid om deze te versterken appelleert aan een volgende stap in de loopbaan.
 2. Persoonlijke ontwikkeling; dat kan zowel inhoudelijk, als op het gebied van leiding geven zijn. Of een organisatie/afdeling leiden die in een andere fase van volwassenheid zit, zodat er andere aspecten van leiderschap aan kleven.
 3. Relaties; de mogelijkheid om je bestaande relaties te koesteren en nieuwe relaties te ontmoeten en bouwen.

In de 5-point vragen die we in onze praktijk hanteren zien we de eerste twee punten veelvuldig naar voren komen als een wens voor een volgende stap. Regelmatig wordt tijdens de bespreking van het huidige salaris gezegd dat hierover in de onderhandeling te praten is. Dit beeld bevestigd dat.

De vraag is of er altijd wel een jobswitch nodig is om aan de drie belangrijkste redenen tegemoet te komen. Uiteindelijk kun je binnen je huidige baan “ruimte” creëren die je behoefte om te wisselen van baan doet afnemen. Juist in een “corporate” omgeving kan toch het gevoel ontstaan dat “impact” een nauwelijks te bereiken stadium is. De overstap naar een MB-organisatie kan dan leiden tot een versterking van dit punt.

Voor “impact-players” heeft Bureau Boeren een instrument ontwikkeld die ze actief in de markt kunnen positioneren. Voor opdrachtgevers werven en selecteren we mensen die passen en de gewenste beweging brengen in de afdeling/organisatie. De kennis van de drie belangrijkste redenen van een jobswitch kunnen dan van pas komen.

Splendid Isolation

Hoe kun je binnen een afdeling of organisatie je positie handhaven zonder in “Splendid Isolation” te komen? Ik heb heel lang gemeend dat door hard en goed te werken je vanzelf wel binnen de rangorde je positie kunt handhaven en kunt verbeteren binnen de organisaties waar ik heb gewerkt. Dat is zeker een belangrijk onderdeel van je positie. Toch zul je met een “resultaat”-gerichte gedragsvoorkeur, ook je “mensgerichtheid” op een authentieke wijze mogen laten zien. Beschouw dit maar als een investering, en niet als tijdsverlies.

splendid isolation_1

Je voelt donders goed aan wanneer je “sociaal wisselgeld” binnen je organisatie/afdeling weer een nieuwe donatie nodig heeft. Meestal komt dat gevoel vanzelf en geef je daar gehoor aan. Toch heb ik situaties meegemaakt waarin er een soort “koppigheid” opsteekt en er een gevoel komt van verliezen of winnen, barsten of buigen. Herken je dat?

Dan wordt het tijd voor ingrijpen voordat je in “splendid isolation” terechtkomt en je als een ijsschots weggevoerd wordt van de ijsberg. Die ijsschots kan alleen maar ellende veroorzaken, en laat veel onder water. Het is op zo’n moment raadzaam om:

 1. Bespreek je gevoel met je leidinggevende
 2. Blijf bij jezelf én investeer tijd in je collega’s
 3. Bedenk dat jouw perspectief niet het enige is, vraag anderen om hulp/ hun mening
 4. Geef de ander de ruimte om te komen met hun “onder water gedeelte” van de ijsschots

Het is nooit te laat om het schip te keren. Je wordt gewaardeerd om je resultaten, maar ook om de manier waarop je je in je werk verhoudt met de ander. Dat betekent nogmaals niet dat je ineens een “andere” ik laat zien, blijf bij jezelf. Voorkom dat je in een andere wereld terechtkomt en de aansluiting mist. Splendid Isolation is actueel en ligt meestal bij prestatiegerichte gedrag voorkeursstijlen op de loer.

Wil je weten wat jou gedrag voorkeursstijl is? Neem contact op via deze link

Slechte Dag

We hebben allemaal wel eens een slechte dag. Of je nu op de skipiste staat, op je werk of tijdens een dagje uit met je familie. Je kunt ook pas een “slechte dag” hebben als je weet wat een gewone goede dag voor je betekent.
Soms hoeft de omgeving er niets van te merken. Meestal is dat wél zo, omdat wat je voelt meestal tot uiting komt in gedrag. Tijdens een normale goede dag is de kans groot dat je je iets anders gedraagt dan tijdens een slechte dag. Dat verschil noemen we spanningsveld.
Taakgericht-en-Mensgericht

Welke verschil in gedrag je kent tijdens een slechte dag hangt af van je gedrag voorkeursstijl. En je gedrag voorkeursstijl hangt af van de context waarin je dat gedrag laat zien. Het gedrag tijdens een slechte dag zegt dus niets over wie je bent of welke competenties je hebt. Je gedrag tijdens een slechte dag laat zien welk gedrag je voorkeur heeft bij een situatie die hoort bij een slechte dag.
Oorzaken van een slechte dag kunnen legio zijn, van werkdruk tot moeizame relatie met je familie of slechte weersomstandigheden op de skipiste. Het spanningsveld tussen je gedrag tijdens een goede en slechte dag laat zien wat je van nature goed ligt en wat je gedrag stijl is bij bijv. hoge druk vanuit een bepaalde context.

Waarom is het handig om meer over je gedrag voorkeursstijl te weten?
Door je eigen gedrag voorkeursstijl te erkennen en je bewust te worden van jouw eigen voorkeuren, kun je ook gedrag bij anderen herkennen. De volgende stap is om deze kennis te benutten in het leggen van verbinding met anderen. Deze verbinding maakt je dat je jouw eigen gedrag aan kunt passen op de situatie en de personen daarin. De kans is groot dat je dan effectiever bent.

Ben je benieuwd naar jouw gedrag voorkeursstijl? Vraag de gratis code aan. Voor meer informatie klik hier.

Dromen delen

Met het Hotellotop Year Event tijdens de Horecava geeft Robert Bernink een Pecha Kucha over Dromen delen in zijn bijdrage getiteld “Geluk is net werken”. Voor diegene die niet weten wat een Pecha Kucha is check hier. Het is verfrissend om te weten dat een presentatie uit maximaal 20 sheets met een maximale “view”tijd per sheet van 20 seconden de vaart erin houdt. In Bernink’s presentatie geeft hij als één van de redenen van zijn succes het delen van zijn dromen. Het delen van dromen met mensen waarvan hij dacht dat ze iets voor hem konden betekenen of die veel voor hem betekenen.
dromen delen_2

Wat heb jij nodig om je dromen te delen? Hier een aantal suggesties die daaraan kunnen bijdragen:
1. Het hebben van een droom; zonder een duidelijk idee wat je droom is, hoef je en kun je deze ook niet delen.
2. Het visualiseren van je droom; als je een miljoen op je bankrekening kunt visualiseren en daar een goed gevoel bij krijgt, kan dat ook voor JOUW droom.
3. De realiteit raken met je droom; een krachtige visualisatie van je droomreis naar MARS klinkt goed, echter zal nog een paar generaties duren.
4. Vertrouwen in jezelf toe te staan de droom te hebben; ja, Nederlanders hebben een “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” mentaliteit. Durf daarmee te breken!

Het hebben van een droom neigt naar de samenvatting van een “WHY” statement voor jezelf in lijn met Simon Sinek. Dat hoeft helemaal niet. Een droom kan je richting geven indien je deze deelt met anderen. Door je droom te delen kun je deze nog aanpassen, bijschaven of versterken. Met je aangescherpte en/of beter gevisualiseerde droom gaat je omgeving voelen dat je op de “juiste” weg bent. Het gevoel de juiste weg in te gaan straal je uit als je vertelt over je droom. Mensen kunnen geïnspireerd raken en willen dan iets voor je betekenen je droom te helpen verwezenlijken.

Bureau Boeren wil gids zijn voor opdrachtgevers in binden en vinden van mensen met dromen over hun zakelijke nabije toekomst. Dromen delen is daarin essentieel. Mogen we je (zakelijke) droom vernemen? Laat hier een bericht achter!

Uit Liefde

Wat heeft je gedreven om door te klikken op deze eerste twee woorden uit Liefde? De kunst is om je te verleiden de volgende zinnen ook te lezen. Je bent partner, collega, kind en/of ouder en vooral jezelf. De kunst is dat je vanuit je liefde betekenis geeft aan de wereld. Een wereld die momenteel lelijk in brand staat. Betekenis geven bestaat voor mij uit drie elementen:

1. Trouw zijn aan jezelf; dicht bij jezelf blijven en goed nagaan wat je zelf voelt, denkt, wilt
2. Open staan voor de ander; je bestaan vormt zich in relatie met een ander, geef en deel
3. Gericht zijn op een hoger doel; zingeving betekent ook ergens naar streven

Uit Liefde

Er zijn voldoende redenen in onze rijke westerse wereld om je af te (laten) leiden van deze drie elementen. Dat is ook de grootste uitdaging om aan te gaan. Met heel je hart de “tone of voice” vanuit jezelf te bewaken. Het is zo verleidelijk om voor een “quick win” buiten jezelf te treden. Het gras lijkt altijd groener bij de ander. Een opmerking uit de buik is zo snel gemaakt en gedeeld.

Je bent partner, collega, kind en/of ouder en vooral jezelf. Je maakt de reis in je leven, waarvan je loopbaan een belangrijk onderdeel uitmaakt. Voor eenieder komt de tijd om een stap verder te gaan. In sommige gevallen overkomt je dat (kind zijn) en in veel gevallen leven we in de opvatting dat we keuzes kunnen maken (partner, collega). Je zelf zijn is een lange weg waaraan ik hoop te kunnen blijven werken. De tijd waarin we momenteel leven krijgt betekenis door de manier waarop we die interpreteren. Er zijn voldoende kanalen om die interpretaties te ventileren. De wijsheid en kracht zit in het maken van je eigen interpretatie. Vanuit jezelf.

Uit Liefde voor mensen in hun loopbaan begeleid ik opdrachtgevers en kandidaten naar een zo goed mogelijke vervolgstap op weg naar betekenis. Mag ik wat voor jou betekenen in 2022? Laat het me hier weten!

Aardappel schillen

Als gast heb gekozen voor de korte inleiding in “Inclusive Leadership” ingeleid door Ruth. Zij was als ondernemer verbonden aan TalentFirst te Amsterdam.  Ze beloofde een verhaal over de aardappel. Daardoor aangetrokken heb ik mezelf uitgenodigd.
aardappel schillen - kopie

Aangekomen bij een bult aardappelen en mesjes op een met Perzisch tapijten beklede vloer start het verhaal over een geboren Ambonese vrouw. Ze wordt bij aankomst in Nederland onder andere onderricht in het schillen van aardappelen. Deze jonge vrouw demonstreerde haar kunde door de aardappel van zich af te schillen. Vervolgens mochten we zelf aan de slag. Aardappelen schillen. Wat blijkt, er bestaan verschillende manieren van aardappelen schillen. Mijn manier van een aardappel te schillen, nl. naar me toe, blijkt de geïnstrueerde wijze te zijn door deze Kookopleiding in die tijd (jaren 60 van de vorige eeuw). Het besef dat er vele manieren zijn van een aardappel schillen was een eyeopener.

Hoe kunnen we elkaar “ontmoeten” in de wijze waarop we aardappelen schillen? Ruth geeft drie stappen die we kunnen nemen:
1. Stap uit je comfortzone: door te vragen waarom ze de aardappel van zich af schilt. Hiermee durf je je eigen “perceptie” van de wereld ter discussie te stellen.
2. Respecteer de andere wereld door ruimte te geven aan een andere manier van aardappel schillen waardoor de ander ook uit haar comfortzone stapt en de verschillen in schillen erkent.
3. Vraag of ze een gerecht wil maken met de op haar eigen wijze geschilde aardappel; hiermee waardeer je haar eigenheid en durf je een risico te nemen door haar uit te nodigen er iets van te maken.

In deze tijd van leven waarin we vele culturen, of binnen je team vele verschillen in gedragsstijlen kennen kan het een wonderlijke start zijn om jezelf te beseffen hoe je zelf de aardappel schilt. Als je bewust bent van je eigen wijze van schillen, kun je ook bewust worden van hoe de ander in de “wereld” van aardappel schillen staat. Uiteindelijk kan dat leiden tot wederzijds respect en creativiteit die tot mooie nieuwe dingen leidt. Op welke wijze schil jij je aardappel?

25 jaar

Hoe vergaat het een medewerker anno 2017 als hij 25 jaar in dienst is? Ik heb zelf een 12,5 jaar jubileum mogen vieren als werknemer. Ik heb herinneringen aan de aandacht die eraan werd besteed door collega’s en mijn toenmalige baas. Via LinkedIn zie ik regelmatig dat “gelinkten” X jaar bij hun werkgever werkzaam zijn. Toch een moment om te vieren net als je verjaardag. Ik heb afgelopen week privé 27 jaar huwelijk gevierd. Ik vraag me af of dit net als in je werk situatie een verdienste is, en van wie dan eigenlijk?

25zilver
De ontmoeting met mijn vrouw is toevallig, tijdens een skiweek. Ze viel me op, en ze leek me aardig. Ik vind haar mooi en heb haar gebeld op het moment dat ze thuis was voor een afspraak. We ontdekken vele dingen waarin we gelijkgestemd zijn, en ook onderwerpen waar we elkaar minder in vinden. Zevenentwintig jaar geleden vonden we het samen de moeite waard om onze omgeving te laten blijken dat we er voor elkaar wilden zijn.

Mijn eerste baan heb ik te danken aan mijn sollicitatie. De verantwoordelijkheid die geboden werd, paste in mijn afgeronde studie en afstudeeronderwerp. Ik had geen idee waar ik terecht kwam. Daar mag je vertrouwen op de HR medewerker en manager van de afdeling. Gaandeweg deze eerste baan ontdek ik dat er andere loopbaan ambities waren die binnen de organisatie konden worden ingevuld. Zo heb ik mijn eigen loopbaan weten te creëren. Ik heb mijn 12,5 jarig jubileum bij deze organisatie mogen vieren.

In een “samenleven” bestaan ook momenten waarin je voor jezelf een afweging maakt. Of je ambities van “jezelf” ergens anders beter kunnen worden ingevuld. Het lijkt alsof je met de bagage van kinderen, een hypotheek, en een vriendenkring moeilijker voor jezelf kiest dan in een loopbaan. Maar is dat werkelijk zo?

Ik heb in mijn 27 jarig huwelijk met mijn vrouw net zulke momenten gekend als in mijn loopbaan. Zowel hoogtepunten als dieptepunten zijn mijn deel geweest. Het is me wel gelukt om goed naar mezelf te blijven luisteren. Iets wat ik zal blijven doen, ook na deze 27 jaar! Zie jij overeenkomsten tussen je werk en privé?

Beschikbaar per

Wat doe je als je al een tijd vrijgesteld bent van werk en op zoek bent naar een nieuwe baan met je “beschikbaarheid per” vermelding? Officieel sta je nog op de payroll van je werkgever. Maak je al direct een vermelding op je LinkedIn pagina? In overleg met je werkgever heb je besloten om afscheid te nemen, en je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat doe je?

De vraag die je jezelf in deze situatie mag stellen is of je er al aan toe bent om direct je beschikbaarheid voor de markt kenbaar te maken. Grote kans dat het proces met je werkgever niet van vandaag op morgen is gegaan. Het hangt dus ook af van de wijze waarop uiteindelijk is besloten dat je afscheid neemt.

Rouwproces
Het “rouwproces” is ook van toepassing op het verlies van je baan. In dat rouwproces (schok, ontkenning, boosheid, acceptatie en verder gaan met je leven) zal pas in de acceptatie fase een onderzoek naar jezelf komen. Juist in deze fase kun je ontdekken welke struikelblokken je hebt gekend. Met dit zelfonderzoek over waar je staat en waarin je uiteindelijk je volgende stap wil zetten, is het moment daar om kenbaar te maken aan je netwerk dat je beschikbaar bent. In de acceptatiefase kun je starten aan de nieuwe uitdaging in je werkleven.

Op het moment waarin je jouw netwerk kenbaar maakt dat je uitziet naar een nieuwe baan, is het moment om slim gebruik te maken van de sociale media kanalen, waaronder LinkedIn. Je kunt daarin nog een mooi “spel” spelen dat ervoor zorgt dat een groter deel van je netwerk op de hoogte is van dat je beschikbaar bent en wat je zoekt. Laat je daarover adviseren.

Conclusie is dat het moment waarop je kenbaar maakt aan de buitenwereld dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging afhankelijk is van jouw binnenwereld. Met zelfonderzoek krijgt je “beschikbaarheid per” pas inhoud en waarde om de buitenwereld daarvan op de hoogte te stellen. Herken je deze situatie? Heb je tips? Laat ze achter in het commentaarveld!