Pijnlijke beslissing

Wat me het meest opvalt in het proces van een pijnlijke beslissing waarin een familielid aan het einde van haar leven zit, is de onmacht om je eigen plan te trekken. Dit demente familielid woonachtig in een verzorgingstehuis is al lang wilsonbekwaam. Familieleden zijn het oneens over de “waardigheid” waarin je je laatste fase van je leven ingaat. Op deze non consensus binnen de familie bepaalt de arts. De arts beslist.

pijnlijke beslissing

In mijn praktijk hoor ik vaak dat bij het aanvaarden van de nieuwe uitdaging en de kennismaking met de rest van de organisatie, er al een gevoel kan ontstaan van geen klik met de meerdere. Ook al hoor ik altijd een “gerationaliseerde” versie achteraf, het is voor beide partijen een pijnlijke beslissing om het dienstverband te beëindigen. Hieronder vijf zaken die je kunt doen om dit te voorkomen:
1. Blijf bij je zelf; je hebt de kwaliteiten waarmee je jouw loopbaan hebt ontwikkeld. Vanuit deze kracht mag je dan ook het geloof in jezelf blijven houden
2. Bespreek je gevoel; het is helder dat je idee over de discrepantie van de waardering van je kunnen in de organisatie niet van een persoon af kan hangen. Laat duidelijk merken dat je er over wilt praten met diegene die jouw kwaliteiten minder waardeert
3. Blijf in controle; wees actief in het benaderen van de juiste personen in je organisatie. Wacht niet af tot het je overkomt. Je bent niet wilsonbekwaam en je bent je regisseur van je loopbaan.
4. Wees vasthoudend; laat je niet “afschepen” met dat we dat wel gaan bespreken. Maak duidelijk dat het van groot belang is dat je met een goed gevoel op je werkplek zit.
5. Neem een besluit; uiteindelijk kan het zo uitpakken dat het onvermijdelijk is dat er afscheid genomen wordt. Zorg dat je goede adviseurs inzet die je proces van afscheid begeleiden.

Zoals het leven uiteindelijk mag eindigen, zal dat ook voor je loopbaan bij die ene werkgever zijn. Het is niet het einde van je loopbaan. We leven in een tijd waarin “waardigheid” van afscheid nemen betekent dat je zoveel mogelijk het heft in eigen hand kunt nemen. Mijn familielid mag zich omringt zien met familieleden (die het niet altijd met elkaar eens zijn), jij kunt je laten omringen door mensen die je vertrouwt in je proces van een pijnlijke beslissing. Heb je dat al eens doorgemaakt in je loopbaan?

Drie factoren van groei

Aan het begin van mijn loopbaan heb ik de beste herinneringen. Ik was samen met twee collega’s verantwoordelijk voor het Key Account Management onder leiding van een gepassioneerd leider. Deze verkoopleider wist dat de talenten die we bezaten elkaar aanvulden. Zo kijk ik terug op een periode van ambitie, gedrevenheid en doorzetten. Een periode waarin ik ben gegroeid. Welke groeifactoren zijn belangrijk om mensen die er toe doen te onderscheiden van de rest?

Factor van groei: volharding

Factor van groei: volharding

De momenten waarvan je achteraf “schittering in de ogen” krijgt in een loopbaan kunnen belangrijke momenten voor je groei geweest zijn. Uit eigen ervaring en uit vele gesprekken met mensen die er toe doen zijn drie elementen belangrijk voor de groeifactor:
1. Eigenaarschap
Je bent zelf eigenaar geweest van je resultaten en mogelijk dus ook van je falen. Je hebt geleerd en weet dus hoe je in de toekomst dingen anders of beter kunt doen.
2. Creëren van een omgeving
Je krijgt het vertrouwen, en creëert dus zelf een omgeving waarin je van je fouten mag leren. Je fouten bespreekbaar zijn en leiden tot verbeteringen.
3. Veerkracht of Taaiheid
Hierin zie je de bereidheid en de ambitie om je doel te halen. De drie D’s van Desire, Dedication en Determination spelen hier een belangrijke rol. Volharden en doorzetten.

Met deze momenten bouw je aan groei en meer zelfkennis. Mensen die er toe doen bereiken dankzij hun groei in zelfkennis meer in hun loopbaan of persoonlijke leven.

Dan nog kan er een situatie ontstaan waarin je bijdrage aan de missie van de organisatie onvoldoende is. Dat betekent dus ook dat er mensen die er toe doen afvallen, omdat ze die bijdrage niet meer kunnen of willen leveren. Dat kan een bewust proces zijn, of iets wat al een tijdje op de achtergrond speelt. Dan kan blijken dat het bericht om afscheid te nemen als een bevrijding komt. Een bevrijding om ergens anders verder aan je groei te kunnen werken. Met dezelfde drie factoren van groei.

Ken jij ook momenten van “schittering in je ogen” in je loopbaan? Deel ze met mij!

Afbeeldingen zijn eigendom van “Gewoon aan de slag”

Droombaan

Stappen naar werk

Je bent een ervaren professional. Je hebt al je energie in je werk gestopt. Zo heb je de afgelopen jaren naar tevredenheid en met klinkende resultaten je hart en ziel gegeven. Totdat je ineens aan de kant staat. Wat de redenen ook mogen zijn. Je voelt je teleurgesteld en onrechtvaardig behandeld. Dit is de eerste keer dat je dit overkomt, en je weet niet goed wat te doen. Lees meer

Geen contractverlenging

Geen contractverlenging, drie mogelijke oorzaken

In mijn praktijk als executive search consultant, zie ik dat één jaar contracten gemeengoed zijn geworden. De duur van één jaar is wat mij betreft ook het minimum. In dat jaar kun je als ervaren professional laten zien wat je meebrengt, en hoe je denkt dat te “vertalen” in je nieuwe organisatie. Lees meer