Ouder worden en werk

We leven in een tijd waarin de 50+ een herontdekking kent. Los van de commerciële interesse voor een doorgaans nog goed bij kas zittende groep, is er ook een revival voor deze groep ouderen en werk. Geïnspireerd door het boek “de 100 jarige man die uit het raam klom en verdween” van J. Jonasson , vertaal ik hieronder uit dit extreme voorbeeld de nieuwe cultuur van hoe we een manier van zelf bepaling vinden en ouder worden en werk zien.

50+ op een zwartwit geblokte vloer

Je wens is om weer terug in het arbeidsproces te komen.  Je ontdekt dat het niet zomaar gaat. Neem het voorbeeld dat je op latere leeftijd pianist wilt worden. Je kunt dan je wens (pianist worden) niet altijd als wil promoveren. Zo is ook de wil om vrijheid in werk te hebben een breekbaar ideaal. Je zult er hard voor moeten werken. Zo geldt dat ook voor werk en de leeftijd 50+. Deze groep heeft deze dagen een agenda (namelijk een wens naar bevredigend werk) en groeit in kracht.

De groep van 50+ vraagt ook om een andere aanpak wat betreft leidinggeven en motiveren. Daarnaast heeft de 50+ groep een andere bestaansethiek waarin in de plaats van “willekeur”, een duidelijker agenda voor de tweede helft van het leven plaats krijgt.

Zeven kenmerken van een 50+ in werk (en leven) zijn:
1. Ze nemen meer afstand van zichzelf en zullen daarin minder directieven van “anderen” aannemen. Je zult ze anders overtuigen en motiveren.
2. Ze stellen hun “onteigeningen” vast. In dit continue proces van toe-eigeningen en onteigeningen zal de werkgever een vorm moeten vinden. Niet alles kan.
3. Ze eigenen zich het “zelf” meer toe, en articuleren meer en beter waar het ze om gaat. In hun relatie met werk en zichzelf geven ze helder betekenis aan de relatie werk/zelf
4. Ze kiezen voor een zinvolle oriëntatie; ze werken voor iets waar ze werkelijk in geloven
5. Ze ontdekken meer bindingen en engagement, waarmee ze meer oog krijgen voor de samenhang met anderen/collega’s
6. Ze zoeken naar meer samenhang in het leven en integreren werk en hun leven
7. Ze werken aan de “oefening van het sterven”, waarbij ze processen van werk zien als een “kunst” van het weer opnieuw beginnen.

Uiteindelijk zal de groep 50+ in de tweede fase van het leven, het lot mogen omhelzen. Dit is de dimensie van de

een levenlang proces

een levenlang proces

tragiek die we allemaal kennen als we ouder worden en werk minder of geen betekenis geeft aan deze fase. Dat neemt niet weg dat de zeven hierboven genoemde kenmerken onverminderd van toepassing blijven. Ook zonder werk als betekenis gevend instrument.  Uiteindelijk zullen we allemaal overlijden, hoe hard we wellicht ook willen van niet.

vakantie op je werk

First things First

Geeft de vakantieperiode wat rust op je werk? Neem je werkzaamheden over van je collega tijdens de vakantie? Heb je je voorgenomen om eindelijk wat vakbladen te lezen tijdens deze periode?
De vakantieperiode is een periode waarin alles wat minder hard gaat. Je neemt wat meer tijd voor dingen waar je normaal buiten deze periode wat minder aan toe komt. Een praatje met een collega, het opruimen van je mailbox of een iets langere lunch dan normaal zijn kenmerken hiervan.

vakantieperiode op werk

vakantieperiode geeft tijd voor bezinning

Deze vakantie is ook een periode van bezinning. Terugkijken op de werkzaamheden die gedaan zijn. Je maakt de evaluaties die je al lang had moeten doen en legt alvast een paar meetings vast voor in het nieuwe jaar. Hoe vertelt jouw agenda dat je belangrijke niet urgente zaken, niet belangrijke (niet) urgente zaken gaan worden?
In het boek “the 7 habits of highly effective people” van S. Covey geeft de auteur aan hoe we onze prioriteiten proberen te verdraaien. Welke zaken zijn echt belangrijk in jouw werk? Heb je een beeld over je activiteiten die belangrijk zijn? Targets halen, meer tijd nemen voor relatiebeheer of de CRM database structureel blijven voorzien van data bij voorbeeld?

 

bezinning op activiteiten

activiteiten matrix

Volgens Covey ben je in Balans en Effectief als je een planner bent, die belangrijke niet urgente werkzaamheden systematiseert. Hiermee voorkom je noodzakelijke activiteiten die je het liefst tot op het laatste moment uitstelt (belangrijk/urgent) en verspil je geen tijd aan activiteiten die onbelangrijk zijn. First things first!
Essentieel voor effectief handelen is dat je bewust bent van je activiteiten die belangrijk zijn. Die bepaal je samen met je leidinggevende/stakeholders.

Een goed idee voor deze vakantieperiode: zet de volgens jou belangrijkste activiteiten voor komend jaar op een rijtje. Bespreek jou lijst met je leidinggevende. Op jouw succes!

hoe blijf ik "fit" bij het vinden van werk?

Hoe blijf je “fit” bij het zoeken naar werk?

“Hoe gaat het met je?” is het eerste wat ik hem vraag. “Met mij gaat het goed”:, antwoord hij vol vertrouwen.

De man is IBJ (in between jobs). Hij is nu een half jaar actief vol vertrouwen zichzelf aan het verkopen. Hij noemt zestien bedrijvenfit blijven op waar hij in heeft geïnvesteerd om er het beste uit te halen; een leuke baan. Tot nu toe heeft hij geen resultaat geboekt. Hoe blijf je dan “fit”?

1. Door op tijd een “pauze” te nemen. Besef dan maar dat deze periode ook even de ruimte geeft om te ontspannen.
2. Door regelmaat te behouden. In het voorbeeld van deze man zijn er kinderen in het spel, die hem dwingen om op  6.30 uur zijn bed uit te gaan en de kinderen naar school te brengen.
3. Door actief in je moment de telefoon te pakken. Neem het initiatief door een persoon te bellen waarvan je denkt dat hij iets voor je kan betekenen. Iedereen is in principe graag bereid je te helpen waar hij kan.
4. Door vertrouwen in jezelf te houden. Iets wat fundamenteel is op de weg naar jouw succes. In dit geval het vinden van nieuw werk.

vertrouwenOp de vraag over hoe je vertrouwen ontwikkelt zijn vele boeken geschreven. Een boek als Think & Grow Rich van Napoleon Hill (2004 NL’se editie voor de 21e eeuw) behandelt vertrouwen als een “geestestoestand” die je zelf kunt beïnvloeden middels zelfsuggestie. Zo kunnen we zijn principes toepassen op het vinden van werk:

1. Ik weet dat ik in staat ben om mijn vastomlijnde doel om werk te vinden ga bereiken
2. Ik besef dat mijn gedachten over mijn toekomstige werkkring zich uiteindelijk zullen vertalen in een werkelijke fysieke baan.
3. Dankzij het principe van zelfsuggestie weet ik dat mijn verlangen naar werk, uiteindelijk een praktische manier zal vinden om verwezenlijkt te worden
4. Ik heb een duidelijk idee over wat ik wil bereiken in mijn leven, en ik zal niet opgeven tot ik voldoende zelfvertrouwen heb ontwikkeld om het te verwezenlijken
5. Ik blijf bij mezelf (integer en rechtvaardig) en bereid om anderen te helpen indien nodig.

Vanzelfsprekend zijn er ook de negatieve gedachten die gepaard gaan met een zestiental afwijzingen zonder dat daar ook maar een greintje “steun” in naar voren komt. Laat deze negatieve gedachten van je af glijden en blijf vertrouwen hebben in je zelf! Op jouw succes!

Persoonlijke ontwikkeling: begin met het einde.

Wellicht ken je de Zweedse kok uit de bekende serie van The Muppets. Hij flanst en floept en brabbelt daarbij in onbegrijpelijk Zweeds, terwijl het lijkt dat hij toe werkt naar een maaltijd. Hij begint zonder einde in gedachten.

Beeld je nu eens een meester-kok in ( bv. Jonnie Boer).

persoonlijke ontwikkeling

ingrediënten van je persoonlijke ontwikkeling

In een strak regiem wordt elke dag een top prestatie geleverd, waarin elk onderdeel van de maaltijd minutieus wordt klaargelegd (mis en place), geproefd en uiteindelijk wordt geserveerd. Een menu wordt aangepast na maandenlang voorbereidend werk.

In het boek over persoonlijke ontwikkeling “Think & Grow Rich” van Napoleon Hill (2004) wordt het verlangen als startpunt van succes benoemd. De eerste stap op weg naar “rijkdom” wordt verdeeld in zes stappen:

1. Bepaal een exact geldbedrag dat je verlangt in je hoofd.
2. Bepaal precies wat je wilt geven in ruil voor het geld dat je verlangt
3. Bepaal de exacte datum waarop je van plan bent de hoeveelheid geld, die je verlangt te bezitten.
4. Stel een vastomlijnd plan op om je verlangen uit te voeren en begin meteen uit te voeren
5. Schrijf het nu op.
6. Lees je geschreven verklaring twee keer per dag hardop voor.

Je kunt in reactie op bovenstaande “regels” wel je schouders ophalen. Toch heeft het te maken met je verlangen en dus je commitment en vasthoudendheid om je doel te bereiken.

talenten

persoonlijke ontwikkeling begin met het einde in gedachten

In een gesprek met een ervaren coach en begeleider van mensen die het werkzame leven even moe zijn, leer ik dat er twee type mensen zijn. De mens/verkoper die alles tot op de puntjes voorbereid als hij zijn gesprek ingaat met zijn klant, en de mens/verkoper die het erop aan laat komen en wel ziet wat komen gaat.

Uiteindelijk ben jij de kok die met de ingrediënten (je persoonlijke ontwikkeling elementen als je talent, je vermogens en je gezondheid) van je leven aan de gang gaat.

Wat voor kok ben jij? Op welke wijze wil jij je “ingrediënten” van je leven gebruiken?

Succes!

Persoonlijke ontwikkeling: Op jezelf komt het aan!

Wie heeft ze niet als collega? De collega die als er de bestaande aanpak ter discussie wordt gesteld als eerste zegt: “Maar, zo doe ik het al jaren”. Impliciet de schuld van zijn ”persoonlijke ontwikkeling” bij een ander te leggen en daarmee proberen weg te komen. Zo zijn er nog twee mooie standaard opmerkingen die direct de rol van “slachtoffer” van de situatie benadrukken: Lees meer