Blijf in controle over je CV.

Ik weet heel goed wat mijn sterke en wat mijn mindere kanten zijn in mijn banen. Moet dat in mijn CV?
Ik heb weinig zin om mijn CV aan te passen op mijn actuele stand van zaken. Waarom zou ik ook? Waarschijnlijk hebben een aantal headhunters mijn oudere CV nog liggen.
Hoe zorg ik dat ik in controle blijf over mijn eigen CV terwijl anderen dat al in hun bezit hebben?
cv

Vragen die belangrijk zijn om te stellen als je weer eens de kriebels krijgt om verder te kijken in je loopbaan. Een CV is een persoonlijk document en zegt al in de opstelling daarvan wat over jezelf. Benoem je de behaalde successen voldoende met concrete KPI’s? Geef je de termijnen van je banen aan met de maanden en jaren of alleen met jaren? Welke cursussen benoem je wel of niet? En geef je aan dat je getrouwd bent en drie kinderen in de leeftijd van 4 – 8 hebt?

Ik mag vele CV’s doornemen om een eerste kennismaking te hebben met de eigenaar van het CV. Voordat ik dat doe benadruk ik de vertrouwelijkheid van het mogen hebben van het CV en het mogen bewaren daarvan.

Hierbij enkele tips om in controle te blijven van je CV:
1. Geef aan iedereen die je jouw CV stuurt een duidelijke instructie dat dit document persoonlijk eigendom is en niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming gedistribueerd mag worden.
2. Geef een houdbaarheidsdatum aan je CV: je mag het 1 jaar in je database houden
3. Verzend je CV alleen in pdf-formaat, zodat je zeker weet dat er niet aangeknoeid kan worden
4. Houd goed bij aan wie je jouw CV stuurt, zodat je een bestand hebt van mensen/organisaties waarvan je weet dat ze jouw gegevens hebben.
5. Vraag aan de ontvanger wat er gebeurt met je CV op het moment dat je wellicht te horen krijgt dat je toch niet de gewenste kandidaat bent.

Een CV zal de “trigger” blijven om in gesprek te komen met een mogelijk nieuwe werkgever. Het maakt onderdeel uit van je totale presentatie, die kan uitmonden in een gesprek en een vervolg kan krijgen in een assesment . Uiteindelijk zal een compleet beeld dat jij geeft van jezelf de match gaan maken of niet. Zorg dat je van begin tot het eind van dit proces in controle blijft!

Wereld achter de vacature

In mijn tijd als commercieel verantwoordelijke in Marketing bij een grote corporate organisatie, heb ik regelmatig gewerkt in een wereld achter de vacature. Geen invulling van een vacature bijvoorbeeld. Dat kan ook best een tijdje, omdat je dan het “First things First”  principe hanteert . Toch zijn er voldoende redenen waarom de vacature niet of pas veel later ingevuld wordt dan goed is. Enkele redenen voor niet of later invullen van vacatures kunnen zijn:

1.Budget; het loonaandeel van je afdeling wordt met een vacature kleiner, waardoor er geen prikkel is vanuit financieel oogpunt om de vacature in te vullen. Je kunt soms budgettaire uitdagingen “verbloemen” door vacatures niet in te vullen.
2.Interne werving; het kan zijn dat een afspraak binnen de organisatie bestaat dat eerst “interne” kandidaten voor de vacature in aanmerking komen. Het kost meestal wat tijd en overredingskracht om “intern” te overtuigen dat er geen geschikte interne kandidaat is.
3.Politiek; een vacaturestop kan een maatregel zijn ( die ik ook heb meegemaakt) waarin de organisatie besluit geen enkele vacature meer in te vullen. Ook hier zullen kosten overwegingen prevaleren boven inhoudelijke overwegingen om de doelstellingen te halen van je afdeling.
4.Overige; er zijn nog vele redenen waarom een vacature niet of later wordt ingevuld. Ze kunnen variëren van het niet kunnen vinden van de juiste kandidaat, of politieke strijd tussen afdelingen waar de omzetdaling gecompenseerd moet worden in budgetreductie. Dit is een strijd waarin Marketing eerder mag snijden, dan Verkoop in mijn ervaring.

vacatures en de wereld erachter

Uiteindelijk wil ik concluderen dat welke reden je ook mag hebben om een vacature (later) in te vullen, er wel een toegevoegde waarde verwacht mag worden met het uiteindelijk invullen van de vacature. Ook al merk ik in mijn huidige praktijk als executive search consultant dat de ideeën die een HR manager over de “toegevoegde waarde” van de vacature heeft, kunnen afwijken van de ideeën van de lijn manager. Het is daarom altijd zaak eerst deze twee “partijen” op één lijn te krijgen alvorens te beginnen aan een opdracht om de vacature in te vullen.

de wereld achter de vacature_2Mijn uitgangspunt voor het op één lijn krijgen van HR en de lijn is het gebruik van de Competentie Matrix waarin alle verantwoordelijke afdelingen worden betrokken.

Het is uiteindelijk zaak om voor de organisatie/afdeling iemand te plaatsen die vanuit zijn ervaring/kracht een heldere toegevoegde waarde kan leveren aan diezelfde organisatie. Het is dan wel belangrijk om de wereld achter de vacature goed in kaart te brengen. Iets waar ik me als executive search consultant met veel commerciële ervaring in FMCG in kan onderscheiden.

Ouder worden en werk

We leven in een tijd waarin de 50+ een herontdekking kent. Los van de commerciële interesse voor een doorgaans nog goed bij kas zittende groep, is er ook een revival voor deze groep ouderen en werk. Geïnspireerd door het boek “de 100 jarige man die uit het raam klom en verdween” van J. Jonasson , vertaal ik hieronder uit dit extreme voorbeeld de nieuwe cultuur van hoe we een manier van zelf bepaling vinden en ouder worden en werk zien.

50+ op een zwartwit geblokte vloer

Je wens is om weer terug in het arbeidsproces te komen.  Je ontdekt dat het niet zomaar gaat. Neem het voorbeeld dat je op latere leeftijd pianist wilt worden. Je kunt dan je wens (pianist worden) niet altijd als wil promoveren. Zo is ook de wil om vrijheid in werk te hebben een breekbaar ideaal. Je zult er hard voor moeten werken. Zo geldt dat ook voor werk en de leeftijd 50+. Deze groep heeft deze dagen een agenda (namelijk een wens naar bevredigend werk) en groeit in kracht.

De groep van 50+ vraagt ook om een andere aanpak wat betreft leidinggeven en motiveren. Daarnaast heeft de 50+ groep een andere bestaansethiek waarin in de plaats van “willekeur”, een duidelijker agenda voor de tweede helft van het leven plaats krijgt.

Zeven kenmerken van een 50+ in werk (en leven) zijn:
1. Ze nemen meer afstand van zichzelf en zullen daarin minder directieven van “anderen” aannemen. Je zult ze anders overtuigen en motiveren.
2. Ze stellen hun “onteigeningen” vast. In dit continue proces van toe-eigeningen en onteigeningen zal de werkgever een vorm moeten vinden. Niet alles kan.
3. Ze eigenen zich het “zelf” meer toe, en articuleren meer en beter waar het ze om gaat. In hun relatie met werk en zichzelf geven ze helder betekenis aan de relatie werk/zelf
4. Ze kiezen voor een zinvolle oriëntatie; ze werken voor iets waar ze werkelijk in geloven
5. Ze ontdekken meer bindingen en engagement, waarmee ze meer oog krijgen voor de samenhang met anderen/collega’s
6. Ze zoeken naar meer samenhang in het leven en integreren werk en hun leven
7. Ze werken aan de “oefening van het sterven”, waarbij ze processen van werk zien als een “kunst” van het weer opnieuw beginnen.

Uiteindelijk zal de groep 50+ in de tweede fase van het leven, het lot mogen omhelzen. Dit is de dimensie van de

een levenlang proces

een levenlang proces

tragiek die we allemaal kennen als we ouder worden en werk minder of geen betekenis geeft aan deze fase. Dat neemt niet weg dat de zeven hierboven genoemde kenmerken onverminderd van toepassing blijven. Ook zonder werk als betekenis gevend instrument.  Uiteindelijk zullen we allemaal overlijden, hoe hard we wellicht ook willen van niet.

Verwachtingen in Executive Search

In mijn rol als executive search consultant heb ik te maken met verschillende verwachtingen van zowel opdrachtgevers als kandidaten. Opdrachtgevers menen me het schaap met de vijf poten te moeten laten zoeken, en kandidaten denken met mij “van succes verzekerd” te zijn in het vinden van een baan.

match gevonden

Een opdrachtgever heeft als uitdaging dat ze “reputatieschade” lijdt op het moment dat ze een vacature plaatst. Je kunt in deze tijd een groot aantal reacties verwachten en het is dan maar de vraag in hoeverre je uit deze berg kandidaten de juiste weet te vinden en diegenen die niet geselecteerd worden netjes van repliek te dienen. Ik bemerk bij opdrachtgevers de wens om executive search in te zetten als het om ervaring gaat in een specifiek gebied om een duidelijk probleem op te lossen binnen de organisatie.

Kandidaten die actief in de markt zijn, en ook soms nog opereren vanuit een baan, zie ik met verschillende verwachtingen contact opnemen met mij als consultant:
1. Snelheid van schakelen om een baan te vinden. Er ligt financiële druk bij de kandidaat.
2. Gebruik van mijn netwerk en dus verbreding van mogelijkheden.
3. Kennis van de bedrijven en daarmee van de cultuur van een bedrijf, zodat de “match” een grotere kans van slagen heeft bij een sollicitatie en
4. Het beperken van “afbreuk” risico bij een sollicitatie in een marktsegment waar men elkaar goed kent en de kandidaat daar voorzichtig mee wil omgaan.

Wat ik kan doen is zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat er in mijn marktsegment (FMCG Food en Retail) gebeurt. Vanuit de “problematiek” van een vacature spreken en zo leren waar de opdrachtgever naar zoekt. Zo benader ik ook de meestal vakervaren kandidaten, vanuit hun vermogen om hun toegevoegde waarde te vertalen in het oplossen van uitdagingen in een organisatie. Hierbij is het ook belangrijk dat er aansluiting is in cultuur.

Op jouw succes!Het geeft voldoening om dan weer deze week een “plaatsing” te mogen effectueren bij een opdrachtgever die van een B2B focus, naar een meer B2C focus wil groeien in de NL’se markt. Daartoe is het me gelukt om een en ander te faciliteren, waarbij zowel opdrachtgever als kandidaat elkaar hebben gevonden. Hier zijn de verwachtingen die zowel opdrachtgever als kandidaat hebben samengebracht en kunnen nu groeien in een effectieve samenwerking.

Op jouw succes!

De kunst van het interviewen

In de vele interviews die ik als executive consultant mag doen is het de kunst van het interview om door te dringen tot de kern van het probleem in business en de motivatie van de kandidaat of opdrachtgever.
kunst van het interview

In deze pogingen merk ik dat er verschillende strategieën of rollen effectief kunnen zijn:
1. De strategie van de confrontatie
2. De strategie van de empathie
3. De strategie van de luisteraar
4. Een combinatie van deze drie strategieën

De te kiezen strategie hangt erg af van de fase waarin de mens is in het veranderingsproces dat je doorgaat als je een vacature invulling zoekt (opdrachtgever) of iets wijzigt in je werkomgeving (kandidaat). Het belangrijkste element waarop ik mijn keuze van de strategie in het interview proces laat afhangen is het vermogen tot zelfreflectie. Met zelfreflectie ontstaat er een soort natuurlijke afstand waarin processen en emoties meer beschouwend en relativerend worden gedeeld.

interview kandidaatOmdat ik werk met personen die vak-volwassen zijn met minstens vijf jaar ervaring, kan ik goed inschatten welke waarde ze hebben in business. Hoe ze voor een potentiële opdrachtgever problemen in business kunnen en willen oplossen.

Bij een opdrachtgever gebruikte ik tijdens het intake gesprek over een vacature voor een zware commerciële functie de confrontatiestrategie. Ik wilde de opdrachtgever confronteren met zijn eigen persoonlijke kenmerken. Door dat te doen kon ik hem laten inzien wat voor type persoon hij naast zich duldde om zijn uitdaging in de business het hoofd te bieden.

Ik maak ook mee dat een kandidaat nog zo boos en verdrietig is over de processen in de huidige werkomgeving dat het beter werkt om te luisteren en mee te leven. Je voelt aan dat tijdens zo’n interview de boosheid kan leiden tot nadenken over wat echt van waarde is.
Ik maak natuurlijk ook de opportunistische profiteurs mee. Deze personen denken dat je als executive consultant met een oplossing komt. Ze hebben geen enkele behoefte aan zelfreflectie of relativering. Ze willen eigenlijk alleen dat je met de oplossing komt.

Het allerbelangrijkste element horend bij de kunst van het interviewen is voor mij oprechtheid en respect voor de mens die ik tegenover me heb. Ik ben begaan met mensen. Soms doe ik vervelend, of ontregelend, maar altijd met een ondergrond van liefde om uiteindelijk iets te zien bloeien in de oplossing van een business uitdaging of werkomgeving verandering.

vakantie op je werk

First things First

Geeft de vakantieperiode wat rust op je werk? Neem je werkzaamheden over van je collega tijdens de vakantie? Heb je je voorgenomen om eindelijk wat vakbladen te lezen tijdens deze periode?
De vakantieperiode is een periode waarin alles wat minder hard gaat. Je neemt wat meer tijd voor dingen waar je normaal buiten deze periode wat minder aan toe komt. Een praatje met een collega, het opruimen van je mailbox of een iets langere lunch dan normaal zijn kenmerken hiervan.

vakantieperiode op werk

vakantieperiode geeft tijd voor bezinning

Deze vakantie is ook een periode van bezinning. Terugkijken op de werkzaamheden die gedaan zijn. Je maakt de evaluaties die je al lang had moeten doen en legt alvast een paar meetings vast voor in het nieuwe jaar. Hoe vertelt jouw agenda dat je belangrijke niet urgente zaken, niet belangrijke (niet) urgente zaken gaan worden?
In het boek “the 7 habits of highly effective people” van S. Covey geeft de auteur aan hoe we onze prioriteiten proberen te verdraaien. Welke zaken zijn echt belangrijk in jouw werk? Heb je een beeld over je activiteiten die belangrijk zijn? Targets halen, meer tijd nemen voor relatiebeheer of de CRM database structureel blijven voorzien van data bij voorbeeld?

 

bezinning op activiteiten

activiteiten matrix

Volgens Covey ben je in Balans en Effectief als je een planner bent, die belangrijke niet urgente werkzaamheden systematiseert. Hiermee voorkom je noodzakelijke activiteiten die je het liefst tot op het laatste moment uitstelt (belangrijk/urgent) en verspil je geen tijd aan activiteiten die onbelangrijk zijn. First things first!
Essentieel voor effectief handelen is dat je bewust bent van je activiteiten die belangrijk zijn. Die bepaal je samen met je leidinggevende/stakeholders.

Een goed idee voor deze vakantieperiode: zet de volgens jou belangrijkste activiteiten voor komend jaar op een rijtje. Bespreek jou lijst met je leidinggevende. Op jouw succes!

hoe blijf ik "fit" bij het vinden van werk?

Hoe blijf je “fit” bij het zoeken naar werk?

“Hoe gaat het met je?” is het eerste wat ik hem vraag. “Met mij gaat het goed”:, antwoord hij vol vertrouwen.

De man is IBJ (in between jobs). Hij is nu een half jaar actief vol vertrouwen zichzelf aan het verkopen. Hij noemt zestien bedrijvenfit blijven op waar hij in heeft geïnvesteerd om er het beste uit te halen; een leuke baan. Tot nu toe heeft hij geen resultaat geboekt. Hoe blijf je dan “fit”?

1. Door op tijd een “pauze” te nemen. Besef dan maar dat deze periode ook even de ruimte geeft om te ontspannen.
2. Door regelmaat te behouden. In het voorbeeld van deze man zijn er kinderen in het spel, die hem dwingen om op  6.30 uur zijn bed uit te gaan en de kinderen naar school te brengen.
3. Door actief in je moment de telefoon te pakken. Neem het initiatief door een persoon te bellen waarvan je denkt dat hij iets voor je kan betekenen. Iedereen is in principe graag bereid je te helpen waar hij kan.
4. Door vertrouwen in jezelf te houden. Iets wat fundamenteel is op de weg naar jouw succes. In dit geval het vinden van nieuw werk.

vertrouwenOp de vraag over hoe je vertrouwen ontwikkelt zijn vele boeken geschreven. Een boek als Think & Grow Rich van Napoleon Hill (2004 NL’se editie voor de 21e eeuw) behandelt vertrouwen als een “geestestoestand” die je zelf kunt beïnvloeden middels zelfsuggestie. Zo kunnen we zijn principes toepassen op het vinden van werk:

1. Ik weet dat ik in staat ben om mijn vastomlijnde doel om werk te vinden ga bereiken
2. Ik besef dat mijn gedachten over mijn toekomstige werkkring zich uiteindelijk zullen vertalen in een werkelijke fysieke baan.
3. Dankzij het principe van zelfsuggestie weet ik dat mijn verlangen naar werk, uiteindelijk een praktische manier zal vinden om verwezenlijkt te worden
4. Ik heb een duidelijk idee over wat ik wil bereiken in mijn leven, en ik zal niet opgeven tot ik voldoende zelfvertrouwen heb ontwikkeld om het te verwezenlijken
5. Ik blijf bij mezelf (integer en rechtvaardig) en bereid om anderen te helpen indien nodig.

Vanzelfsprekend zijn er ook de negatieve gedachten die gepaard gaan met een zestiental afwijzingen zonder dat daar ook maar een greintje “steun” in naar voren komt. Laat deze negatieve gedachten van je af glijden en blijf vertrouwen hebben in je zelf! Op jouw succes!

Persoonlijke ontwikkeling: begin met het einde.

Wellicht ken je de Zweedse kok uit de bekende serie van The Muppets. Hij flanst en floept en brabbelt daarbij in onbegrijpelijk Zweeds, terwijl het lijkt dat hij toe werkt naar een maaltijd. Hij begint zonder einde in gedachten.

Beeld je nu eens een meester-kok in ( bv. Jonnie Boer).

persoonlijke ontwikkeling

ingrediënten van je persoonlijke ontwikkeling

In een strak regiem wordt elke dag een top prestatie geleverd, waarin elk onderdeel van de maaltijd minutieus wordt klaargelegd (mis en place), geproefd en uiteindelijk wordt geserveerd. Een menu wordt aangepast na maandenlang voorbereidend werk.

In het boek over persoonlijke ontwikkeling “Think & Grow Rich” van Napoleon Hill (2004) wordt het verlangen als startpunt van succes benoemd. De eerste stap op weg naar “rijkdom” wordt verdeeld in zes stappen:

1. Bepaal een exact geldbedrag dat je verlangt in je hoofd.
2. Bepaal precies wat je wilt geven in ruil voor het geld dat je verlangt
3. Bepaal de exacte datum waarop je van plan bent de hoeveelheid geld, die je verlangt te bezitten.
4. Stel een vastomlijnd plan op om je verlangen uit te voeren en begin meteen uit te voeren
5. Schrijf het nu op.
6. Lees je geschreven verklaring twee keer per dag hardop voor.

Je kunt in reactie op bovenstaande “regels” wel je schouders ophalen. Toch heeft het te maken met je verlangen en dus je commitment en vasthoudendheid om je doel te bereiken.

talenten

persoonlijke ontwikkeling begin met het einde in gedachten

In een gesprek met een ervaren coach en begeleider van mensen die het werkzame leven even moe zijn, leer ik dat er twee type mensen zijn. De mens/verkoper die alles tot op de puntjes voorbereid als hij zijn gesprek ingaat met zijn klant, en de mens/verkoper die het erop aan laat komen en wel ziet wat komen gaat.

Uiteindelijk ben jij de kok die met de ingrediënten (je persoonlijke ontwikkeling elementen als je talent, je vermogens en je gezondheid) van je leven aan de gang gaat.

Wat voor kok ben jij? Op welke wijze wil jij je “ingrediënten” van je leven gebruiken?

Succes!

Persoonlijke ontwikkeling: Op jezelf komt het aan!

Wie heeft ze niet als collega? De collega die als er de bestaande aanpak ter discussie wordt gesteld als eerste zegt: “Maar, zo doe ik het al jaren”. Impliciet de schuld van zijn ”persoonlijke ontwikkeling” bij een ander te leggen en daarmee proberen weg te komen. Zo zijn er nog twee mooie standaard opmerkingen die direct de rol van “slachtoffer” van de situatie benadrukken: Lees meer

Hoe vier jij de Oranjekoorts?

Oranjekoorts en het vieren van succes!

“Als nuchtere Hollander ga ik normaal niet uit mijn dak, maar op sociaal geaccepteerde momenten, mag ik eindelijk helemaal los en de trots op mijn land laten zien”. Deze insight maakt onderdeel uit van een presentatie van een Brandmanager van Heineken die de ontwikkeling van een commercial tot en met de merkactivatie in de winkel van het wereldmerk Heineken toelicht.

De oranjetrots kent verschillende typeringen:
1. De cynische waarnemer; we verliezen direct tegen Spanje, dus het wordt niets
2. De optimistische dromer; vier jaar geleden mistte Robben, nu schiet hij ons naar de finale
3. De realist; aan de voorbereidingen kan het niet liggen, de kans om de finale te halen bestaat
4. De opportunist; we gaan ervoor!

Lees meer