Stel je voornemens

We staan voor een nieuw jaar. Een jaar waarin de teller weer op 0 staat. De voornemens voor dit jaar gesteld zijn al lang bedacht in budgetmeetings en vergezichten omtrent markt en ontwikkelingen.
De mate waarin je als medewerker zelf een aandeel hebt gehad in de “voornemens” kan nogal verschillen. Ik heb meegemaakt dat de contouren voor de groei al met dikke potloodstrepen waren gezet. Je speelruimte beperkt zich door de keuzen die je maakt om die gewenste groei (budget) te realiseren.

20141227_122341

Mijn voornemens zijn ook helder voor dit jaar. Ik weet wat me te doen staat. Met mijn ambities zijn klant acquisitie, onderhoud en reputatie de belangrijkste elementen. Niet zo afwijkend van mijn ervaringen met eerdere bedrijven. Wat het verschil maakt?

1. Droom wordt werkelijkheid: het ontwikkelen van een “eigenheid” waarin mijn ervaring richting krijgt die dicht bij mezelf en mijn opdrachtgevers ligt.
2. Ontwikkel mensen: talenten laten groeien, inspireren in leiderschap en motiveren door te handelen met invloed.
3. Eigenaarschap: het volledig verantwoordelijk voelen voor de resultaten van mijn “handel en wandel” in de executive search.
4. Geen compromissen: als het gaat om de bouwstenen van mijn praktijk; nuchter, doorzettingsvermogen, kwaliteit en consistentie.
5. Cultuur: mijn methode binnen executive search is niet uniek. Mijn persoon en de keuzes die ik maak wel. Door het “doen” te stimuleren, te streven naar uitmuntendheid en blijk te geven van veerkracht ontmoet mijn persoon zijn opdrachtgever.

Wellicht leest bovenstaande nogal wollig. Dat mag best. De hierboven genoemde uitgangspunten zijn vertaald in cijfers waarvan de “aandeelhouders” zich per kwartaal kunnen vergewissen of ze gehaald worden. Welke voornemens we ook hebben, het gaat mij om de opdrachtgever optimaal te bedienen in een voortdurend veranderde wereld. De opdrachtgever is die opdrachtgever die we willen hebben omdat er een gelijk gestemdheid bestaat.
Succesvol en inspirerend 2022!

Succes op de arbeidsmarkt

Begint bij jezelf! Op welke wijze je net een stap meer zet dan je “concurrentie” kan het verschil maken voor je succes op de arbeidsmarkt. In de wereld van overvloed voor werkgevers zijn ze geneigd om het schaap met zeven poten “uit te vinden”. In deze “kopers”- markt word je “waar” als een “commodity” gezien. De kunst is om daar weg te blijven. Hoe?
specialty

Hieronder enkele suggesties die je kans op succes op de arbeidsmarkt vergroten:
1. Bezie het “arbeidsveld” vanuit de ogen van een ondernemer. Zoals een onderneming zijn “producten” aanprijst met “branding”, is persoonlijke “branding” onontkoombaar.
2. Zichtbaarheid is van groot belang. Je zult op je eigen wijze, waarin jij je het meest comfortabel voelt, jezelf presenteren.
3. Aanpassen geeft de grootste kans op succes. Dat betekent dat je mee-beweegt in de plaats van tegen beweegt. Open staan voor nieuwe ideeën, ontwikkelingen in de markt.
4. Richting bepaalt mede je succes. Je zult moeten kiezen waarin je de arbeidsmarkt betreedt. Dus niet van : ik sta voor alles open, maar gericht mikken op één plek op de arbeidsmarkt.
5. Kwaliteit betekent dat je geen “commodity” bent, maar een persoon die waarde toevoegt. Je bent een “specialty” die waarde brengt voor een specifiek deel van de arbeidsmarkt.

Bovenstaande suggesties leiden tot een persoonlijk (marketing) plan van maximaal 2 A4-tjes, die voor jou helderheid geven in je “positionering” in de arbeidsmarkt. De 5-point methode ( https://www.bureauboeren.nl/diensten/#5-point-methode) geeft een alternatieve invulling voor je plan. Hierbij word je anoniem voorgesteld vanuit je meerwaarde bij organisaties waar ze een probleem hebben door het ontbreken van die meerwaarde.

Met een plan alleen ben je er nog niet, je zult vervolgens in de cyclus: PLAN, DO, ACT en CHECK je werk zodanig structureren dat je diegene bent, die het net een beetje handiger doet dan je concurrent. Die “handigheid” leidt tot succes op de arbeidsmarkt.

Boeien, Binden en Bereiken

Gedurende je (levens-) loopbaan kun je veel over jezelf ontdekken. Ik stel het zo voorzichtig omdat er ook mensen zijn die het al menen ontdekt te hebben. Voor diegenen die open staan voor “permanente educatie” kan de vraag “welke oplossing ben jij?” van betekenis zijn. Daarvoor heb je meer dan vakkennis nodig. Ook eigenschappen als Boeien, Binden en Bereiken zijn doorslaggevend voor een verdere stap.
boeien_binden

Of we nu leven in een deeleconomie, of een kapitalistisch georiënteerde verzorgingsstaat, de vraag blijft in welke mate jij en vooral hoe jij een bijdrage levert aan de samenleving in het algemeen, of die van een organisatie (van vereniging , overheid of het zakenleven) in het bijzonder. Je bijdrage zal in de loop van de tijd evolueren, als je tenminste openstaat voor het blijven leren. Enkele belangrijke eigenschappen zet ik hiervoor op een rijtje:

1. Vakkennis: je zult je vak moeten verstaan en daar dus veel tijd in investeren omdat het onderdeel uitmaakt van je passie.
2. Nieuwsgierigheid: bijblijven in de wereld van nu vraagt om een houding waarbij je vragen stelt en continu alert blijft
3. Flexibiliteit: Organisaties veranderen, de maatschappij verandert, de dingen die je altijd al zo doet, zullen wellicht anders gedaan gaan worden. De mate waarin je dat kunt accepteren bepalen je kans op succes.
4. Boeiend: het maakt uit of je stelt dat je al vijf maanden werkeloos bent, of dat je stelt dat je een hele goede verkoper bent, die in een omgeving waar veel druk heerst op omzet je het beste gedijt. Met welke stelling denk je dat je vooruit komt?
5. Bindend: zonder netwerk is de kans op een volgende stap in je loopbaan minder groot dan met. Dat betekent dat je ook zult investeren in de mens om je heen, die je dan leert kennen en waarderen om je bijdrage.

Welke oplossing ben jij? Is een belangrijke vraag waarop ik met mijn 5-point methode de combinatie aanga van de bovengenoemde elementen boeien, binden en bereiken. Ze geven je ruimte om te ondernemen naar een betere toekomst voor de maatschappij en voor jezelf.

Mensen vervangen robots

We worden in de media geconfronteerd met vele meningen over wat de betekenis is van de automatisering van werkzaamheden. Het beeld dat ik krijg van de meningen is negatief. Het automatiseren van werkzaamheden gaat banen kosten. Niet alleen goedkope arbeidskrachten, maar ook de robot vormt een bedreiging voor de minder opgeleiden in Nederland. Waneer vervangen we mensen voor robots?

De vraag is natuurlijk niet of, maar wanneer we krachtiger chips met neuronale netwerken hebben dan onze hersenen. De vraag is ook niet of maar wanneer de tomaten door een robot worden geplukt, of de vracht over de weg met een door een robot bestuurde vrachtwagen naar de supermarkt gaat. Interessant is ons af te vragen waarom we willen dat werkzaamheden door robots worden vervangen.
1. Minder “uitval”, los van regelmatig onderhoud en gevoeligheid voor temperatuur en vochtigheid lijkt een robot niet aan de norm van 8% verzuim te kunnen tippen.
2. 24/7, een robot kent geen dag- en nacht als we dat niet willen. Kassen met “kunst”-licht produceren 24/7 de groenten die we vragen, en kunnen dan ook 24/7 just in time aangeleverd worden.
3. Repetitief, geest dodend en niet creatieve processen die veel concentratie en nauwkeurigheid vereisen kunnen beter door een robot worden gedaan. We verliezen het van de automatische piloot die we als piloot instellen op intercontinentale vluchten. Alleen bij het opstijgen en landen assisteren we de techniek.

Deze lijst is lang niet volledig. Er zijn veel meer redenen om werkzaamheden aan de robot over te laten.

Een andere vraag is die of we dan nog steeds mensen nodig hebben? Bijvoorbeeld in het oplossen van klachten van klanten? Steven van Belleghem geeft een antwoord op die vraag in zijn boek When Digital Becomes Human.

vriendelijkheid

Een van de conclusies die van Belleghem trekt is dat in de komende tijd het persoonlijke contact belangrijker dan ooit gaat worden. Vriendelijkheid is naar zijn mening de meest onderschatte marketing strategie. De emotionele elementen van een klantrelatie, zoals verwachtingen overtreffen, persoonlijk zijn, vernieuwen, verassen en glimlachen zal niet vervangen kunnen worden door robots.

Er zijn voldoende rationele argumenten om robots in te zetten voor “digital operational excellence” waarmee we als mensen zeer gediend zijn. Deze vervanging van banen door robots maakt de menselijke component alleen maar in kwaliteit groter en belangrijker. Mensen houden van mensen, niet van algoritmes, aldus van Belleghem. Wanneer vervangen mensen de robots?