Berichten

CV advies

Logisch CV

In de zoektocht naar een geschikte kandidaat speelt een logisch CV een rol. Er zijn voldoende adviezen te geven inzake wat een goed CV is. Een belangrijke conclusie uit alle adviezen is dat je een CV aan mag laten sluiten bij de functie waar je naar solliciteert.

Een opdrachtgever heeft een helder adagium inzake een “logisch CV”. Vooral de aangegeven opleiding en de aantal benodigde jaren om dit te vervolmaken maakt een belangrijk onderdeel uit van een logisch CV. Voor HAVO/VWO staan 5/6 jaar. Voor de vervolgopleiding staan voor HBO 4 en voor WO 5-6 jaar.
Daar blijft het niet bij. Ook in de vervolg stappen in de loopbaan wil de opdrachtgever een logisch vervolg kunnen zien. Je blijft vijf jaar bij de eerste werkgever en vervolgens 5 jaar bij je tweede werkgever.
interview kandidaat

Dit doet me denken aan de woorden van een HR functionaris bij Philips Licht uit de jaren zeventig. Hij gaf aan dat je in je baan het eerste jaar nodig hebt om goed rond te kijken en je plan te maken, het tweede jaar om je plannen uit te voeren, het derde jaar om de resultaten te genieten en het vierde jaar om je heen te kijken naar een vervolgstap. Dat was wel in de jaren van de “lifetime employment”. Deze jaren zijn verleden tijd, net als Philips Licht.

Het is te prijzen dat HR consistent en standvastig is in de werkwijze om talenten of ervaring uit de markt te halen. Dat is voor een dienstverlener van groot belang. Je kunt je afvragen welke de onderliggende ideeën zijn die daar in verankerd liggen.

Idee 1. Opleiding versus niveau: iemand met een normaal voltooide Hbo-opleiding wordt geacht een bepaalde structuur in onderwijs te hebben doorlopen, voldoende discipline te hebben en denkkracht/doorzettingsvermogen om de opleiding binnen de vier jaar te doen. De vraag is of dat opweegt tegen een niveau met ervaring en wijsheid.
Idee 2. Opleiding versus permanente educatie: iemand met een Hbo-opleiding heeft het volgehouden om vier jaar in de schoolbanken de verwachtingen waar te maken. De vraag is wat er tegenover staat en hoe de person omgaat met het voortdurend leren in en buiten de organisatie waar je werkzaam bent. Het geeft geen garantie voor het vervolg.
Idee 3. Opleiding versus “capabilities”: een ondernemer in de poot aardappelen gaf zijn aan de TU Delft studerende zoon de kwalificatie: “niet technisch” en zijn niet opgeleide andere zoon “subliem technisch”, omdat hij in staat is mankementen aan complexe tractor-machinerie “in het veld” zelfstandig op te lossen.

De opdrachtgever krijgt wat ze verlangt, en dus ook kandidaten met een logisch CV. Dat daarmee niet alles wordt gedekt zal zowel voor de opdrachtgever als de kandidaat duidelijk zijn.

25 jaar

Hoe vergaat het een medewerker anno 2017 als hij 25 jaar in dienst is? Ik heb zelf een 12,5 jaar jubileum mogen vieren als werknemer. Ik heb herinneringen aan de aandacht die eraan werd besteed door collega’s en mijn toenmalige baas. Via LinkedIn zie ik regelmatig dat “gelinkten” X jaar bij hun werkgever werkzaam zijn. Toch een moment om te vieren net als je verjaardag. Ik heb afgelopen week privé 27 jaar huwelijk gevierd. Ik vraag me af of dit net als in je werk situatie een verdienste is, en van wie dan eigenlijk?

25zilver
De ontmoeting met mijn vrouw is toevallig, tijdens een skiweek. Ze viel me op, en ze leek me aardig. Ik vind haar mooi en heb haar gebeld op het moment dat ze thuis was voor een afspraak. We ontdekken vele dingen waarin we gelijkgestemd zijn, en ook onderwerpen waar we elkaar minder in vinden. Zevenentwintig jaar geleden vonden we het samen de moeite waard om onze omgeving te laten blijken dat we er voor elkaar wilden zijn.

Mijn eerste baan heb ik te danken aan mijn sollicitatie. De verantwoordelijkheid die geboden werd, paste in mijn afgeronde studie en afstudeeronderwerp. Ik had geen idee waar ik terecht kwam. Daar mag je vertrouwen op de HR medewerker en manager van de afdeling. Gaandeweg deze eerste baan ontdek ik dat er andere loopbaan ambities waren die binnen de organisatie konden worden ingevuld. Zo heb ik mijn eigen loopbaan weten te creëren. Ik heb mijn 12,5 jarig jubileum bij deze organisatie mogen vieren.

In een “samenleven” bestaan ook momenten waarin je voor jezelf een afweging maakt. Of je ambities van “jezelf” ergens anders beter kunnen worden ingevuld. Het lijkt alsof je met de bagage van kinderen, een hypotheek, en een vriendenkring moeilijker voor jezelf kiest dan in een loopbaan. Maar is dat werkelijk zo?

Ik heb in mijn 27 jarig huwelijk met mijn vrouw net zulke momenten gekend als in mijn loopbaan. Zowel hoogtepunten als dieptepunten zijn mijn deel geweest. Het is me wel gelukt om goed naar mezelf te blijven luisteren. Iets wat ik zal blijven doen, ook na deze 27 jaar! Zie jij overeenkomsten tussen je werk en privé?

Motivatiebrief

Hoe schrijf ik het beste een motivatiebrief bij mijn CV? Deze vraag word me gesteld als onderdeel van een coaching sessie. Wat is een motivatiebrief eigenlijk? Wat voegt een motivatie brief toe aan je CV?

motivatie brief2

Een motivatiebrief maakt duidelijk (als het goed is) waarom jij vindt dat de vacature én de organisatie waarnaar je solliciteert een passende is en aansluit bij wie je bent en wat je kunt.
Wat te doen als je een goede motivatiebrief wilt schrijven? Hieronder enkele tips:

1. Vraag de recruiter die mogelijk je eerste contactpersoon is, welke business uitdaging, doelstelling de organisatie/afdeling kent. Meestal verwijst de recruiter naar de vacature tekst. Laat het daar niet bij zitten.
2. Onderzoek of er iemand in je netwerk is die iemand kent van het bedrijf waar de vacature bestaat waarop je solliciteert. Probeer de persoon te spreken en laat deze persoon je introduceren bij het bedrijf zelf.
3. Zoek welke mensen er in de organisatie toe doen. De HR Manager, het afdelingshoofd en eventueel andere stakeholders die betrokken zijn bij deze vacature. Vergeet de recruiter zelf ook niet.
4. Denk vanuit jouw passie en toegevoegde waarde, en koppel dit aan de inhoudelijke probleemstelling die achter de vacature schuil gaat.(lees de wereld achter de vacature)
5. Geef aan waarom de organisatie bij je past, zodanig dat je jouw potentieel volledig kunt benutten in dienst van de organisatie. Laat zeker weten welke ambities je hebt. Doe het kort en prikkelend.

Het schrijven van een motivatie brief vraagt veel onderzoek. Ik ga ervan uit dat het onderzoek naar je kernkwaliteiten en je gewenste cultuur al gedaan is. Het gaat in de motivatie brief dus niet alleen over de kwalificaties die in de vacature tekst staan. Het gaat juist om wat er niet staat om de beste motivatiebrief te kunnen schrijven.

Naast het schrijven van een motivatiebrief op de vacature en de organisatie pas je ook je CV aan. Richt je de motivatiebrief aan de recruiter? Op welke kernkwaliteit leg je de nadruk? Allemaal zaken die het schrijven van een goede motivatiebrief aan de orde komen. Kan ik je helpen? Laat het me hier weten.