Berichten

Managing Paradoxen

De betekenis van werk in de moderne westerse maatschappij geeft aanleiding tot het managen van paradoxen. De recente gebeurtenissen leiden niet meer tot ambiguïteit. Ze dragen in zich een paradox waar de werkende mens mee om moet leren gaan.

Covid als paradox
De covid-crisis brengt veel eenzaamheid en beslotenheid van je “thuis”-omgeving. Daarnaast geeft het de digitalisering een enorme boost, zodat we productiever kunnen zijn. Werk als een sociale activiteit op kantoor heeft een andere lading gekregen.

Consumenten gedrag verandering paradox
We maken met de crisis een enorme verandering mee in ons gedrag. Geforceerd door (overheid-) maatregelen beperken we ons. We gaan digitaal bestellen. En vrijwillig leren we om dichter bij huis te kopen en de duurzaamheidsslag te maken. Direct bij de boer kopen zit in de lift.

Oekraïne paradox
We worden met onze neus op de “kosten” van vrijheid gedrukt. We leren dat vrijheden niet vanzelfsprekend zijn en hoe we als wereld met elkaar samen en afhankelijk zijn. We herijken onze waarden en versterken deze. Wat is de vrijheid ons waard?

We zullen moeten leren omgaan met deze paradox. De spanning die ontstaat met de wens om ergens bij te horen, onderdeel uit te maken van een team, je te kunnen ontwikkelen in je baan. En de  wens om voor een 100 euro per week meer salaris de overstap naar een andere werkgever te maken.

Hoe kun je je daar als werkgever tegen wapenen?

Een mogelijke oplossing is om een ecosysteem in medewerker activisme te creëren. Concrete voorbeelden zijn het vormen van een Young Professionals platform, of een inclusivenesswerk, ambassadeurs groep en een schaduw MT waarin de jongere activistische medewerkers een conversatie kunnen ontwikkelen met de leiders van een organisatie.

We hebben allemaal om te gaan met deze paradoxen. Voor jongere medewerkers vraagt dit andere capaciteiten dan de meer ervaren medewerkers hebben ontwikkeld. Uiteindelijk probeer je ze te laten omgaan met de paradox binnen je organisatie. Maak er gebruik van en vraag je af wat jij niet ziet en zij wel!

Stel je voornemens

We staan voor een nieuw jaar. Een jaar waarin de teller weer op 0 staat. De voornemens voor dit jaar gesteld zijn al lang bedacht in budgetmeetings en vergezichten omtrent markt en ontwikkelingen.
De mate waarin je als medewerker zelf een aandeel hebt gehad in de “voornemens” kan nogal verschillen. Ik heb meegemaakt dat de contouren voor de groei al met dikke potloodstrepen waren gezet. Je speelruimte beperkt zich door de keuzen die je maakt om die gewenste groei (budget) te realiseren.

20141227_122341

Mijn voornemens zijn ook helder voor dit jaar. Ik weet wat me te doen staat. Met mijn ambities zijn klant acquisitie, onderhoud en reputatie de belangrijkste elementen. Niet zo afwijkend van mijn ervaringen met eerdere bedrijven. Wat het verschil maakt?

1. Droom wordt werkelijkheid: het ontwikkelen van een “eigenheid” waarin mijn ervaring richting krijgt die dicht bij mezelf en mijn opdrachtgevers ligt.
2. Ontwikkel mensen: talenten laten groeien, inspireren in leiderschap en motiveren door te handelen met invloed.
3. Eigenaarschap: het volledig verantwoordelijk voelen voor de resultaten van mijn “handel en wandel” in de executive search.
4. Geen compromissen: als het gaat om de bouwstenen van mijn praktijk; nuchter, doorzettingsvermogen, kwaliteit en consistentie.
5. Cultuur: mijn methode binnen executive search is niet uniek. Mijn persoon en de keuzes die ik maak wel. Door het “doen” te stimuleren, te streven naar uitmuntendheid en blijk te geven van veerkracht ontmoet mijn persoon zijn opdrachtgever.

Wellicht leest bovenstaande nogal wollig. Dat mag best. De hierboven genoemde uitgangspunten zijn vertaald in cijfers waarvan de “aandeelhouders” zich per kwartaal kunnen vergewissen of ze gehaald worden. Welke voornemens we ook hebben, het gaat mij om de opdrachtgever optimaal te bedienen in een voortdurend veranderde wereld. De opdrachtgever is die opdrachtgever die we willen hebben omdat er een gelijk gestemdheid bestaat.
Succesvol en inspirerend 2022!