Met het verleiden van kandidaten voor een nieuwe werkomgeving is het werk niet gedaan. Juist in deze tijd waarin de vraag naar passende mensen groter is dan het aanbod, kun je niet om aandacht voor de onboarding heen. Ik loop er zelf tegenaan in onderstaande geval;

Intake
Ondanks een gedegen intake bij de opdrachtgever én een schets van mijn interpretatie van de situatie bij de opdrachtgever voor de kandidaat, blijkt de aangenomen senior executive landenmanager na twee maanden af te knappen op de cultuur van de organisatie van de opdrachtgever.

onboarding vraagt aandacht

Wat was de reden van het afhaken?
Los van wellicht ook persoonlijke problemen, blijken twee zaken van doorslaggevend belang geweest te zijn leer ik uit mijn exit-interview met deze persoon:
1. Geen zorgvuldige en tijdige onboarding, waarmee deze executive niet de kans heeft gekregen om meer kennis te nemen van de gebruiken en cultuur van de organisatie en andersom.
2. Niet luisteren; hiermee geeft de executive aan dat deze persoon als professional en eindverantwoordelijke voor de landen input geeft over de strategische- en tactische Go2market aanpak voor die landen. Er wordt niet geluisterd naar de input in zowel strategisch- als tactische zaken.

Persoonlijk denk ik ook dat de ongestructureerde wijze van werken die op dit moment plaatsheeft ook zijn weerslag heeft gehad op deze executive. Een persoon die uiterst gestructureerd en planmatig werkt. Dat weet ik niet zeker.

Verlies Momentum
Hiermee verliest mijn opdrachtgever een executive voor een van de vier sleutel-landen in Europa. Dat is kostbaar en ook strategisch niet handig. De introductie van de concepten zijn gaande, de structuur gaat zich vormen en zo verliezen we momentum door onvoldoende aandacht voor onboarding.

Werven van Individuen maakt nog geen team
Werven van mensen vereist o.a. zorgvuldigheid. Daarover heb ik al eerder gesproken. Met het werven van gekwalificeerde mensen, werf je nog geen team. Dat is een aandachtspunt dat met de onboarding van individuele mensen zeker in ogenschouw genomen moet worden.

Wil je spreken over mijn ervaringen met het werven van een Europees leadership-team? Neem hier contact met me op.