Ja maar

Herken je de “energie-lek” die kan ontstaan bij een vergadering waarin “ja maar” de boventoon voert? Mijn ervaring is in vergaderingen dat “ja maar” verschillende achtergronden kan hebben. Van betrokkenheid als ene uiterste tot saboteren aan het andere uiterste. Ik heb sowieso een broertje dood aan vergaderingen waarin er een soort meningen gevecht plaats heeft. Je kunt het zien als een vorm van haantjes gedrag waarbij soms het onderwerp volledig uit het oog wordt verloren. Ik raad je aan om vergaderingen als deze op de meest onproductieve dag van de week te laten plaatsvinden, maandag.
vergadering1

Hieronder vijf mogelijkheden om te voorkomen dat een vergadering in een “ ja maar“ meningen gevecht verzand:
1. Een goed voorbereide voorzitter; en daar schort het ook vaak aan. In Nederland blijft het toch een taboe om als voorzitter te faciliteren. We willen teveel eigenaar van de agendapunten zijn, en daarmee kan het goede voorzitterschap al snel verdwijnen.
2. Voorstellen; in de plaats van of na elke ”ja maar” zal er een voorstel moeten komen die in het licht van het onderwerp bijdraagt aan de ontwikkeling van het agendapunt. Dat vraagt ook al een goede voorzitter die deze regel instelt.
3. “Ja én” invoeren; in mijn Krauthammer trainingen is me dit stevig ingepeperd. Je geeft hiermee weinig inhoudelijks, én het kan wel cosmetisch bijdragen aan de ontwikkeling van het agendapunt in de vergadering.
4. Cultuur van vertrouwen, waarbij kwetsbaar durven zijn een belangrijk onderdeel is van de kracht van de deelnemers aan de vergadering. Daar is zeker een “willen” voor nodig en nogmaals een sterke voorzitter die de sfeer bewaakt.
5. Verlicht despotisme; gewoon niet vergaderen, of vanuit enkele citaten een groep medewerkers bij elkaar roepen om mededelingen uit te vaardigen. Ongetwijfeld dat er “ja maar” gevoelens opgeroepen worden in de Nederlandse overlegcultuur, én die worden dan mooi onderdrukt.

Uiteindelijk zingt ieder vogeltje zoals hij gebekt is, en dat wil niet zeggen dat je het moet accepteren dat er creativiteit, ontwikkeling en beweging in een vergadering wordt onderdrukt door een “ja maar” meningen gevecht. Hoe zit jij in het “ja maar” modus? Zullen we eens praten?

Concurrentie verslaan

Hoe ga je om met het feit dat er meerdere concurrenten zijn voor die vacature? Je bent in de één na laatste ronde met nog drie andere kandidaten over. Hoe kun je de concurrentie verslaan? Of waarom krijg je niet de door jou begeerde positie binnen de organisatie? Wat doe je?

concurrentie verslaanHieronder zes tips die je kunnen helpen:

1. Dof jezelf op: Is het werkelijk nodig om je druk te maken over de concurrentie met als gevolg dat je de voorwaarden bij voorbaat al wat mindert? Onderzoek of je zorgen werkelijk hout snijden. Bedenk welke vaardigheden jij meebrengt in tegenstelling tot de concurrentie.
2. Begrijp je eigen doelstellingen en die van hen: maak een lijst wat je wilt behalen in je onderhandeling en waarom. Zo weet je voor jezelf wanneer de onderhandeling over de voorwaarden binnen acceptabele grenzen liggen. Cruciaal is natuurlijk om te weten welke doelstellingen, uitdagingen er bestaan bij de organisatie, zodat je hun “probleem” op weet te lossen.
3. Bereid je voor, voorbereiding en voorbereiding: Maak scenario’s waarin je met creatieve oplossingen kunt komen voor uitgangspunten die je opgeworpen krijgt. Als je een aanbod krijgt voor bedrag X, kun jij terugkoppelen dat dezelfde job reeds voor bedrag Y eerder is aangeboden. Voorbereiding geeft je meer informatie die ervoor zorgt dat je meer krijgt van wat je wilt.
4. Luister en stel vragen: met luisteren groeit vertrouwen. Stel vragen die de ander hun positie moet laten verdedigen. Als je baas zegt dat het profiel van de manager van het door jou begeerde project niet op jou lijkt, vraag je: “Welke persoon zou dan wel passen?”
5. Blijf kalm: Voorkom dat je hetzelfde gedrag vertoont als de concurrent. Laat je niet verleiden om bijv. ook negatief te zijn, maar focus op je doelstellingen en zorg dat je daar je juiste strategie voor kiest.
6. Blijf flexibel: Zorg dat je het gehele terrein kent, in de plaats van de ene weg naar je doel. Zo blijf je alert. Flexibiliteit in je bewegingen naar je doel zorgt er voor dat je het haalt terwijl je de concurrent het gevoel geeft dat hij heeft gewonnen.

Het blijft erop aan komen dat je je huiswerk goed doet en ook je waarde kent! Heb je een gevoel dat je op dit moment je concurrent niet kunt verslaan? Kun je wat hulp gebruiken? Laat het me weten via  www.bureauboeren.nl/diensten

Laten werken

Hoe prettig is het om mensen die voor je werken, ook goed te laten werken. Als voormalig opdrachtgever voor bijvoorbeeld een strategisch design bureau besefte ik dat het onvoorstelbaar is het bureau niet zo volledig mogelijk te betrekken bij de strategie en richting (een context) van je opdracht. Soms betekent dat , dat je een Non Disclosure Agreement laat tekenen, om het uiterste te kunnen delen.

laten werken 2
Nu ben ik opdracht uitvoerder in executive search en ontmoet ik verschillen in hoe men het laten werken invult.
Vijf punten die voor mij als opdrachtnemer belangrijk zijn om me excellent te “laten werken”:

1. Delen van informatie over de vacature, de uitdagingen in de rol, de direct leiding gevende, de werkomgeving, de categorie en de wijze waarop de handelspartners je zien.
2. Gebruik maken van expertise, door me uit te dagen op de vooronderstellingen die de opdrachtgever heeft in salarisniveau, ervaring benodigd, zwaartepunt in functieprofiel, competenties
3. Betrekken in gedurende de opdracht nieuwe inzichten bij de opdrachtgever, die er wellicht toe leiden dat de opdracht iets wijzigt. Op het moment dat ik via een kandidaat moet horen dat het zwaartepunt van de functie anders ligt dan waarvoor ik aan het zoeken ben, laat je me niet werken.
4. Motiveren; vooral bij nieuwe opdrachtgevers is het zoeken naar de juiste snaar. Dat kost even wat energie. Toch blijkt uit de terugkoppeling van de voorgestelde kandidaten welk belang je hecht aan het werk van de opdrachtnemer.
5. Probleem oplossen; uiteindelijk ben je als opdrachtnemer ervoor om een probleem uit de weg te nemen. Dat betekent dat je de “moeilijke gevallen” krijgt. Gelukkig maar, want daar ben ik voor.

Het is vanzelfsprekend dat inzichten veranderen, ideeën over de kandidaat of de functie evolueren. Geen enkel probleem als de veranderende inzichten gedeeld worden met de opdrachtnemer. Zo laat je deze optimaal werken.

Leven en werken in perspectief

Tegenvallende werkloosheidcijfers geven nog geen hoopvol beeld in de keuzes die we maken in onze samenleving. Het belang van een perspectief in leven en werken wordt groter, voor onszelf en voor de samenleving als geheel. Willen we groeien? In een betere wereld?
Een wereld waarin leven en werken samen lijkt te vallen. Een wereld waarin we als mensen betekenis verlenen.

verbinding in leven en werk

Hieronder vind je een aantal inzichten en vertaling uit mijn praktijk als Executive Search professional:
1. De groep mensen die zich “bewusten” noemen is een wereldwijd groeiende groep die meer kwaliteit aan het leven wil geven. In Nederland vormen ze ruim 20% van de totale markt van consumenten (NIPO 2014). Een groter wordende groep bewuste mensen die een andere balans zoeken in werk en leven.
2. Samen sta je ster(ker), door je eigen “missie” en daarmee je keuzen, zul je mogelijke hiaten door middel van samenwerking invullen. De inhoud van mijn nieuwsbrief wordt gemaakt met gelijkgerichten (doelgroep FMCG). In mijn vak ken ik mijn grenzen. Ik ben geen klinisch psycholoog, of gecertificeerd test afnemer. Daarin verwijs ik naar anderen.
3. Blijf wie je bent, en voorkom het opgeheven vingertje of het opblazen van je boodschap, waarbij je je groter of anders voordoet dan je werkelijk bent. Het risico dat een leugen van een kandidaat doorgeprikt wordt is groot. Dat kan je reputatie schaden, en is moeilijk te herstellen.
4. Organisaties bestaan niet, mensen wel. Mensen geven betekenis en brengen producten tot stand. In mijn gesprekken met een prospect word ik niet beoordeeld op mijn organisatie, maar op mezelf als mens. Een opdrachtgever heeft een relatie met mij, niet met Bureau Boeren.
5. Meer levenservaring geeft meer verbinding met jezelf. De kans dat je meer scherpte hebt in je drijfveren naarmate je wat meer “vlieguren” hebt is groter. Deze sterke innerlijke motivatie geeft ook focus in je persoonlijke ambitie. Het is juist daarom dat ik werk met professionals met meer dan vijf jaar ervaring.
6. Impact op resultaten is de basis van succes. Als je iemand moet overtuigen, zul je mee moeten gaan in de waarden van een ander, aangevuld met je eigen waarden. Mijn werk is het vinden van mensen met impact, en ze overtuigend “presenteren”.
7. Winst is een middel, loyaliteit een doel. Je kiest voor een lange termijn aanpak, waarbij je een goede balans vindt tussen de belangen van je voortbestaan, je betekenis in de wereld voor kandidaat en opdrachtgever en de waarde voor mijn “thuisfront”.
8. Prijs is een perceptie, waarbij voor kwaliteit mensen bereid zijn te betalen. In de drie dimensies: kostprijs, positionering en belang van de opdrachtgever zit een toerekening en een marge besloten. Binnen de grenzen en passend bij mijn missie blijf ik weg bij de prijsvechters.
9. We denken in transacties in plaats van in relaties. Wil je relevant blijven, dan kies je voor het aangaan van echte relaties, voor de verbinding. Een voorwaarde is vertrouwen. Heb je een relatie dan zul je die wel invulling moeten geven.

Binnen mijn missie om iets voor de wereld te betekenen in werk en leven, heb ik een perspectief willen delen. Wat is jouw perspectief op leven en werken?

Nieuwe vaardigheden

Heeft u al NASA-specialisten ingehuurd? Waarom zijn MIT whizzkids zo gewild bij Online bedrijven in Amerika? Nieuwe vaardigheden zijn gewenst in een veranderende wereld. We willen ons voorbereiden op een toekomst waarvan we de eerste vijf jaar niet goed kunnen voorspellen.

nieuwe vaardigheden

 

De aanleiding van bovenstaande vraag is een spreekbeurt van Tom Furphy (http://www.brickmeetsclick.com/exploring-the-digital-path-to-purchase-with-tom-furphy) tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van Handel en Industrie in FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Furphy heeft zowel jaren gediend in een grote Amerikaanse retailer “Bricks” alswel onder de bezielende leiding van de online “Clicks” goeroe Jeff Bezos (Amazon). In een presentatie tijdens de Industributiediner 2015 waarin hij de “digital path of purchase” beschrijft met een 24-tal leerpunten komt ook de behoefte aan nieuwe vaardigheden naar voren.
MIT-slimmerikken die een nieuwe rol gaan invullen als “Technical Product Manager”. Of een NASA-specialisten team die ervoor gaan zorgen dat een nieuwe manier van customer experience worden gecreëerd.

Wat mij betreft zijn de volgende leerpunten interessant om mee te nemen op de weg die we in een “grenzeloze” Nederlandse digitaler wordende Retailwereld ter harte mogen nemen:
1. Abonnement services (bv. Hellofresh) winnen aan relevantie in Online Retailing. Blijkbaar is in Amazon Fresh de “Subscribe & Save”, waarbij je middels een regelmatige aanvulling van je voorraad abonnement in ruil voor een vaste korting afhankelijk van de abonnementstermijn die je kiest, een succesvolle aanpak.
2. Het doordacht integreren van de mobiele en winkel ervaring, waardoor je de “shopper” redenen geeft om weg te kijken van hun mobiele telefoon. (heads up)
3. Het ontwikkelen en hebben van een “digital path to purchase”plan
4. Het cultiveren van een omgeving waarin experimenten en innovaties worden omarmd
5. En een “customer obsessed” drive creëren, bij Amazon vertaald in “de vrije stoel” tijdens elke meeting die ze hebben voor een (denkbeeldige) klant die er op zou kunnen gaan zitten.

In een reactie op een vraag in de groep Nederlandse Retail- en Industrie mensen of de NASA specialisten al zijn binnengehaald, kun je opmaken dat de top van de industrie de verandering niet gaat brengen. Het zullen de “challengers” zijn die de nieuwe vaardigheden gaan brengen die nodig zijn om het denken als Jeff Bezos te introduceren: “failure is inexpensive, errors of ommisions are costly” .

Horecava met meerwaarde

Je kunt je verloren voelen tijdens een beurs. Ik bezoek beurzen met verschillende redenen. De Horecava beurs bezoek ik onder andere om mezelf als ondernemer in executive search meer gezicht te geven. Hoe een Horecava meer waarde te geven lees je hieronder. Vanzelfsprekend hebben de deelnemers hun verkoop- en/of introductie doelstellingen voor de bezoekers. Gisteren ben ik met een geplande aanpak naar Horecava 2017 gegaan.

Meerwaarde beursbezoek

Vooraf de beurs is het fijn om te weten welke onderwerpen worden aangeboden door welke sprekers op de verschillende dagen van de beurs. Content blijft King en is de grote verbinder tijdens een beurs. Ook het vooraf bestuderen van de deelnemers aan de beurs is handig. Ik heb dankzij een nieuwe manier van visualisatie bij de Horecava (check http://www.horecava.nl/deelnemers/Pages/Plattegrond.aspx ) onderzocht of er nog vacatures open staan bij voor mij interessante organisaties. Ik neem mijn visitekaartjes mee en de mogelijkheid om een briefkaart achter te laten voor het geval mijn gewenste persoon niet aanwezig is. Met de voorbereidingen ga ik gerichter en met meer waarde de beursvloer op.

Tijdens de beurs wil ik graag toegang krijgen tot de mensen van de organisaties die ik bezoek. Tijdens de beurs wil ik mijn lunch kunnen bestellen en meteen afspreken met welke mensen ik die ga nuttigen op een plek van een beurs standhouder. Ik heb een lijstje met mensen die ik ga bellen om ze tijdens de beurs te ontmoeten. Een grote wens van mij is de mogelijkheid dat ik vanuit een centrale “verbinder”-instantie een kort gesprek of ontmoeting kan arrangeren met een specifiek persoon van een deelnemer aan de beurs.

Na de beurs kun je terugkijken via blogs/foto’s van het evenement. Je kunt mensen die je hebt ontmoet verder spreken. Je maakt een vervolg op de afspraken. Je kunt zien middels statistics welke seminar’s/sprekers het meest populair zijn geweest en de presentatie alsnog bekijken (replay streams) of via ppt. Uiteindelijk kun je zelf in een korte evaluatie van de beurs je opmerkingen die bijdragen aan een verbeterde beurs direct aan de organisatie kwijt.

Uiteindelijk zal de mate waarin je als Horecava waarde kunt creëren bij de bezoekers, de exploitanten en de sprekers het succes van de beurs gaan bepalen. Het bestaansrecht van een beurs als Horecava 2017 hangt samen met:
1. Het creëren van connecties
2. Het kunnen delen van content, ervaringen
3. serendipiteit, de mate waarin je openstaat om toevallig interessante mensen te ontmoeten
4. Waarde creëren voor de sprekers, beursbezoekers en exploitanten.

De Horecava 2017 was voor mij een evenement met meerwaarde!

Stel je voornemens

We staan voor een nieuw jaar. Een jaar waarin de teller weer op 0 staat. De voornemens voor dit jaar gesteld zijn al lang bedacht in budgetmeetings en vergezichten omtrent markt en ontwikkelingen.
De mate waarin je als medewerker zelf een aandeel hebt gehad in de “voornemens” kan nogal verschillen. Ik heb meegemaakt dat de contouren voor de groei al met dikke potloodstrepen waren gezet. Je speelruimte beperkt zich door de keuzen die je maakt om die gewenste groei (budget) te realiseren.

20141227_122341

Mijn voornemens zijn ook helder voor dit jaar. Ik weet wat me te doen staat. Met mijn ambities zijn klant acquisitie, onderhoud en reputatie de belangrijkste elementen. Niet zo afwijkend van mijn ervaringen met eerdere bedrijven. Wat het verschil maakt?

1. Droom wordt werkelijkheid: het ontwikkelen van een “eigenheid” waarin mijn ervaring richting krijgt die dicht bij mezelf en mijn opdrachtgevers ligt.
2. Ontwikkel mensen: talenten laten groeien, inspireren in leiderschap en motiveren door te handelen met invloed.
3. Eigenaarschap: het volledig verantwoordelijk voelen voor de resultaten van mijn “handel en wandel” in de executive search.
4. Geen compromissen: als het gaat om de bouwstenen van mijn praktijk; nuchter, doorzettingsvermogen, kwaliteit en consistentie.
5. Cultuur: mijn methode binnen executive search is niet uniek. Mijn persoon en de keuzes die ik maak wel. Door het “doen” te stimuleren, te streven naar uitmuntendheid en blijk te geven van veerkracht ontmoet mijn persoon zijn opdrachtgever.

Wellicht leest bovenstaande nogal wollig. Dat mag best. De hierboven genoemde uitgangspunten zijn vertaald in cijfers waarvan de “aandeelhouders” zich per kwartaal kunnen vergewissen of ze gehaald worden. Welke voornemens we ook hebben, het gaat mij om de opdrachtgever optimaal te bedienen in een voortdurend veranderde wereld. De opdrachtgever is die opdrachtgever die we willen hebben omdat er een gelijk gestemdheid bestaat.
Succesvol en inspirerend 2022!