Berichten

100e Blogpost

Niet zonder trots is dit mijn 100e blogpost. Ik ben begonnen in 2013 met de opstart van mijn Executive Search bedrijf.  Om mijn expertise in de FMCG/Food-sector in verbinding te brengen heb ik in zeven jaar 100 ideeën, opvattingen en ontwikkelingen ge-,beschreven in een vakgebied wat iedereen aangaat: Werk!

Struikelblokken, tegenstand en voorwaarts falen hebben me niet weerhouden mijn zelfstandig pad te verlaten de afgelopen 7 jaar. Ik heb dankbaar hulp van dierbaren ontvangen om geloof te houden in soms moeilijke tijden. Ik ben altijd op weg om waarde toe te voegen in mijn wereld.

Mijn vak is “executives met bestuurlijke ervaring” en hun “capabilities” te begeleiden naar organisaties die behoefte hebben aan die “capabilities”.

Samengevat zijn de belangrijkste zaken op mijn reis van de afgelopen zeven jaar:

  1. Doe wat je na aan het hart ligt; alleen dan kun je excelleren als je doet wat je superleuk vindt
  2. Blijf jezelf in een veranderende omgeving; ontwikkelingen maken dat je je aanpast zonder je zelf te verliezen
  3. Met bewegen maak je impact; zorg dat je beweging veroorzaakt, dan kun je voor iemand wat betekenen doordat ze je weten te vinden.
  4. Geloof in jezelf ook al zit het soms tegen; spreekt voor zich dat vertrouwen in jezelf uitstraalt naar de ander (opdrachtgever)
  5. Zorg goed voor jezelf; blijf fit en fris zodat je op momenten dat je moet ook kunt gaan
  6. Denk in overvloed; als een opdracht aan je voorbij gaat kan er een volgende al weer voor je klaarstaan.
  7. Sta open voor advies, goede raad; je hoeft het niet allemaal zelf te doen.

Met mijn jaren van ondernemerschap heb ik ontdekt dat ik veel aan mijn discipline heb. Ook de onzekerheid van een inkomen is voor mij geen druk. Het lukt me goed om balans te vinden in privé-werk ondanks dat dit werk vraagt om 24/7 beschikbaar te zijn.

Ik mag nog zeker 100 blogs schrijven voordat ik mij loopbaan beëindig. Ik ben wel onzeker over mijn gezondheid. Je weet nooit hoe je ineens bijv. het covid-19 te pakken krijgt. Maar ook de verbinding aangaan met de jongere generatie beslissers wordt een spannende uitdaging de komende jaren.

Concluderend heb ik zeker zin om nogmaals een 100e blogpost toe te voegen aan de eerste 100. Daarbij vertrouw ik allereerst op mezelf. Ik dank je voor de inspiratie en bij voorbaat op jouw aandeel in mijn succesvolle tweede 100!

Drie belangrijkste redenen van een Jobswitch

Tijdens een bijeenkomst met gastsprekers van LinkedIn komen de drie belangrijkste redenen voor een jobswitch aan de orde. Er kunnen veel redenen zijn om over te stappen naar een andere partij. Interessant vind ik het uitgangspunt dat je niet weg hoeft. Je hebt het goed naar je zin in je huidige baan. Waarom zou je dan toch de stap nemen? Heb je daar zelf wel eens over nagedacht?

jobswitch

Voor de hand liggende factoren zullen zijn, salaris of een grotere auto. Meer waardering ook in immateriële zin komt naar voren. Nee, de drie belangrijkste redenen voor een jobswitch volgens LinkedIn (bron) zijn:

  1. Impact; de mogelijkheid om deze te versterken appelleert aan een volgende stap in de loopbaan.
  2. Persoonlijke ontwikkeling; dat kan zowel inhoudelijk, als op het gebied van leiding geven zijn. Of een organisatie/afdeling leiden die in een andere fase van volwassenheid zit, zodat er andere aspecten van leiderschap aan kleven.
  3. Relaties; de mogelijkheid om je bestaande relaties te koesteren en nieuwe relaties te ontmoeten en bouwen.

In de 5-point vragen die we in onze praktijk hanteren zien we de eerste twee punten veelvuldig naar voren komen als een wens voor een volgende stap. Regelmatig wordt tijdens de bespreking van het huidige salaris gezegd dat hierover in de onderhandeling te praten is. Dit beeld bevestigd dat.

De vraag is of er altijd wel een jobswitch nodig is om aan de drie belangrijkste redenen tegemoet te komen. Uiteindelijk kun je binnen je huidige baan “ruimte” creëren die je behoefte om te wisselen van baan doet afnemen. Juist in een “corporate” omgeving kan toch het gevoel ontstaan dat “impact” een nauwelijks te bereiken stadium is. De overstap naar een MB-organisatie kan dan leiden tot een versterking van dit punt.

Voor “impact-players” heeft Bureau Boeren een instrument ontwikkeld die ze actief in de markt kunnen positioneren. Voor opdrachtgevers werven en selecteren we mensen die passen en de gewenste beweging brengen in de afdeling/organisatie. De kennis van de drie belangrijkste redenen van een jobswitch kunnen dan van pas komen.

Hands-on

Hoe hands-on is de CEO? In een Private Equity overweging speelt vaak hoe hands-on de CEO is. Na een gesprek met een Private Equity bestuurder komen we op de “differentiator” van het succes: het management. In een horizon van gemiddeld vijf jaar zal het plan dat gezet is uitgevoerd moeten worden.

Binnen een corporate onderneming kun je CEO van een divisie, land of Business Unit zijn. Je doet je werk goed en wil terug naar een omgeving waarbij je beslissingen direct “impact” hebben. De betekenis voor de continuïteit van je rol binnen de “corporate” is relatief gering. Bij het wegvallen van jou zullen de business processen doorgang vinden. Bij het MKB speel je een veel “betekenisvollere” rol, waarbij de mate van hands-on zijn van wezenlijk belang is.

hands-on

Een natuurlijke habitat van een CEO kan zijn om bij een tegenslag in te grijpen in het Management Team en/of de processen. Hiermee vervang je de commercieel directeur door een andere, en verwacht je dat deze de rol op zich neemt de kar te trekken naar jouw visie. Een andere weg is om bij terugvallen van de omzet in te grijpen in de processen, om op deze wijze een structurele verbetering te zien van het bedrijfsresultaat.

De uitdaging voor de CEO zit hem in de wijze waarop hij of zij de leiding neemt op de inhoud. Laat de CEO voorbeeldgedrag zien door zelf naar Hoogvliet te gaan met een salesmap die zelf is samengesteld? Geeft de CEO samen met de directeur operations een duidelijke visie op de kapitaalinvesteringen in machines en de wijze waarop het lijnrendement van het huidige machinepark verhoogt dient te worden?

Deze voorbeelden laten zien dat het niet altijd meevalt om als CEO van een grote corporate ineens weer naar Hoogvliet te moeten, of te spreken met de operators. Daarvoor is een hands-on mentaliteit nodig die niet iedere CEO gegeven is.

Bureau Boeren herkent deze “differentiator” en vindt mensen met hands-on mentaliteit. Hoe zit dat bij jou?

Leven en werken in perspectief

Tegenvallende werkloosheidcijfers geven nog geen hoopvol beeld in de keuzes die we maken in onze samenleving. Het belang van een perspectief in leven en werken wordt groter, voor onszelf en voor de samenleving als geheel. Willen we groeien? In een betere wereld?
Een wereld waarin leven en werken samen lijkt te vallen. Een wereld waarin we als mensen betekenis verlenen.

verbinding in leven en werk

Hieronder vind je een aantal inzichten en vertaling uit mijn praktijk als Executive Search professional:
1. De groep mensen die zich “bewusten” noemen is een wereldwijd groeiende groep die meer kwaliteit aan het leven wil geven. In Nederland vormen ze ruim 20% van de totale markt van consumenten (NIPO 2014). Een groter wordende groep bewuste mensen die een andere balans zoeken in werk en leven.
2. Samen sta je ster(ker), door je eigen “missie” en daarmee je keuzen, zul je mogelijke hiaten door middel van samenwerking invullen. De inhoud van mijn nieuwsbrief wordt gemaakt met gelijkgerichten (doelgroep FMCG). In mijn vak ken ik mijn grenzen. Ik ben geen klinisch psycholoog, of gecertificeerd test afnemer. Daarin verwijs ik naar anderen.
3. Blijf wie je bent, en voorkom het opgeheven vingertje of het opblazen van je boodschap, waarbij je je groter of anders voordoet dan je werkelijk bent. Het risico dat een leugen van een kandidaat doorgeprikt wordt is groot. Dat kan je reputatie schaden, en is moeilijk te herstellen.
4. Organisaties bestaan niet, mensen wel. Mensen geven betekenis en brengen producten tot stand. In mijn gesprekken met een prospect word ik niet beoordeeld op mijn organisatie, maar op mezelf als mens. Een opdrachtgever heeft een relatie met mij, niet met Bureau Boeren.
5. Meer levenservaring geeft meer verbinding met jezelf. De kans dat je meer scherpte hebt in je drijfveren naarmate je wat meer “vlieguren” hebt is groter. Deze sterke innerlijke motivatie geeft ook focus in je persoonlijke ambitie. Het is juist daarom dat ik werk met professionals met meer dan vijf jaar ervaring.
6. Impact op resultaten is de basis van succes. Als je iemand moet overtuigen, zul je mee moeten gaan in de waarden van een ander, aangevuld met je eigen waarden. Mijn werk is het vinden van mensen met impact, en ze overtuigend “presenteren”.
7. Winst is een middel, loyaliteit een doel. Je kiest voor een lange termijn aanpak, waarbij je een goede balans vindt tussen de belangen van je voortbestaan, je betekenis in de wereld voor kandidaat en opdrachtgever en de waarde voor mijn “thuisfront”.
8. Prijs is een perceptie, waarbij voor kwaliteit mensen bereid zijn te betalen. In de drie dimensies: kostprijs, positionering en belang van de opdrachtgever zit een toerekening en een marge besloten. Binnen de grenzen en passend bij mijn missie blijf ik weg bij de prijsvechters.
9. We denken in transacties in plaats van in relaties. Wil je relevant blijven, dan kies je voor het aangaan van echte relaties, voor de verbinding. Een voorwaarde is vertrouwen. Heb je een relatie dan zul je die wel invulling moeten geven.

Binnen mijn missie om iets voor de wereld te betekenen in werk en leven, heb ik een perspectief willen delen. Wat is jouw perspectief op leven en werken?